Več

  RAZKRINKANA VUČKOVA VOLILNA GOLJUFIJA?!

  Liderja famozne instant stranke Gibanje Svoboda, ki naj bi po podatkih Državne volilne komisije RS na pravkaršnjih volitvah za Državni zbor RS premagala SDS z Janezom Janšo na čelu in zmagala, sta ljubimca, kot zatrjujejo viri. Nedopusten konflikt interesov, kakršnega Slovenija še ni doživela, če bi mag. Urška Klakočar Zupančič in dr. Robert Golob res zasedla položaj pravosodne ministrice in premiera vlade RS.

  Dr. Robert Golob in mag. Urška Klakočar Zupančič, vir: https://twitter.com/vinkovasle1/status/1520818685782499331

  Po podatkih Državne volilne komisije RS je mag. Urška Klakočar Zupančič dobila 5.297 volilnih glasov, Golob pa 9.791 volilnih glasov. Pa vendar, ali sta jih res? Dokazi te cifre demantirajo in pričajo v prid volilni goljufiji.

  Mag. Urška Klakočar Zupančič je kandidirala v volilni enoti Ljubljana – Center, v volilnem okraju Šiška 3, pri katerem se je v evidenci Državne volilne komisije pojavilo osemnajst volišč, pri čemer je več volišč evidentiranih večkrat, pod različnimi številkami in s popolnoma različnimi podatki, česar zakon ne dopušča:

  • volišče “Gasilski dom, Vižmarska pot 9”, je evidentirano dvakrat – enkrat kot volišče številka 10 in drugič kot volišče številka 11;
  • volišče “MOL – Ljudski dom, Prušnikova ul. 99” je evidentirano trikrat – enkrat kot volišče številka 9, drugič kot volišče številka 15, tretjič kot volišče številka 16;
  • volišče “MOL – Dom krajanov, Draveljska ul. 44” je evidentirano trikrat – enkrat kot volišče številka 1, drugič kot volišče številka 2, tretjič kot volišče številka 3;
  • volišče “OŠ Miška Kranjca, Kamnogoriška c. 35” je evidentirano trikrat – enkrat kot volišče številka 5, drugič kot volišče številka 6, tretjič kot volišče številka 7;
  • volišče “OŠ Vižmarje, Brod, Na gaju 2” je evidentirano trikrat – enkrat kot volišče številka 17, drugič kot volišče številka 18, tretjič kot volišče številka 13.

  - Advertisement -

  Podatki pri zgoraj navedenih voliščih, nezakonito evidentiranih večkrat, so medsebojno absolutno različni, kot izhaja iz uradne posodobitve podatkov 29. aprila 2022 ob 11.30: 

  • Volišče “Gasilski dom, Vižmarska pot 9”, ki je v evidenci Državne volilne komisije evidentirano dvakrat s popolnoma različnimi podatki, ima

  – kot volišče številka 10 910 volilnih upravičencev, 680 oddanih glasovnic, 5 neveljavnih glasovnic, 675 veljavnih glasovnic, 74,73-odstotno volilno udeležbo, v njem je mag. Urška Klakočar Zupančič dobila 288 volilnih glasov;

  – kot volišče številka 11 637 volilnih upravičencev, 437 oddanih glasovnic, 433 veljavnih glasovnic, 4 neveljavne glasovnice, 68,60-odstotno volilno udeležbo, v njem je mag. Urška Klakočar Zupančič dobila 156 volilnih glasov.

  • Volišče “MOL – Ljudski dom, Prušnikova ul. 99”, ki je v evidenci DVK evidentirano trikrat s popolnoma različnimi podatki, ima

  – kot volišče številka 9 906 volilnih upravičencev, 610 oddanih glasovnic, 6 neveljavnih glasovnic, 604 veljavnih glasovnic, 67,33-odstotno volilno udeležbo, v njem je mag. Urška Klakočar Zupančič dobila 222 volilnih glasov;

  –  kot volišče številka 15 834 volilnih upravičencev, 543 oddanih glasovnic, 6 neveljavnih glasovnic, 537 veljavnih glasovnic, 65,23-odstotno volilno udeležbo, v njem je mag. Urška Klakočar Zupančič dobila 242 volilnih glasov;

  – kot volišče številka 16 787 volilnih upravičencev, 491 oddanih glasovnic, 491 veljavnih glasovnic, 0 neveljavnih glasovnic, 62,39-odstotno volilno udeležbo, v njem je mag. Urška Klakočar Zupančič dobila 192 volilnih glasov.

  • Volišče “MOL – Dom krajanov, Draveljska ul. 44”, ki je v evidenci DVK evidentirano trikrat s popolnoma različnimi podatki, ima

  – kot volišče številka 1 1134 volilnih upravičencev, 724 oddanih glasovnic, 4 neveljavne glasovnice, 720 veljavnih glasovnic, 63,90-odstotno volilno udeležbo, v njem je mag. Urška Klakočar Zupančič dobila 289 volilnih glasov;

  –  kot volišče številka 2 1124 volilnih upravičencev, 700 oddanih glasovnic, 5 neveljavnih glasovnic, 695 veljavnih glasovnic, 62,28-odstotno volilno udeležbo, v njem je mag. Urška Klakočar Zupančič dobila 289 volilnih glasov;

  – kot volišče številka 3 pa 882 volilnih upravičencev, 497 oddanih glasovnic, 494 veljavnih glasovnic, 3 neveljavne glasovnice, 55,72-odstotno volilno udeležbo, v njem je mag. Urška Klakočar Zupančič dobila 208 volilnih glasov.

  • Volišče “OŠ Miška Kranjca, Kamnogoriška c. 35”, ki je v evidenci DVK evidentirano trikrat s popolnoma različnimi podatki, ima

  – kot volišče številka 5 1121 volilnih upravičencev, 744 oddanih glasovnic, 4 neveljavne glasovnice, 740 veljavnih glasovnic, 66,37-odstotno volilno udeležbo, v njem je mag. Urška Klakočar Zupančič dobila 353 volilnih glasov;

  –  kot volišče številka 6 919 volilnih upravičencev, 641 oddanih glasovnic, 3 neveljavne glasovnice, 638 veljavnih glasovnic, 69,75-odstotno volilno udeležbo, v njem je mag. Urška Klakočar Zupančič dobila 260 volilnih glasov;

  – kot volišče številka 7 721 volilnih upravičencev, 498 oddanih glasovnic, 495 veljavnih glasovnic, 3 neveljavne glasovnice, 69,07-odstotno volilno udeležbo, v njem je mag. Urška Klakočar Zupančič dobila 200 volilnih glasov.

  • Volišče “OŠ Vižmarje, Brod, Na gaju 2”, ki je v evidenci DVK evidentirano trikrat s popolnoma različnimi podatki, ima

  – kot volišče številka 18 594 volilnih upravičencev, 426 oddanih glasovnic, 3 neveljavne glasovnice, 423 veljavnih glasovnic, 72,72-odstotno volilno udeležbo, v njem je mag. Urška Klakočar Zupančič dobila 189 volilnih glasov;

  –  kot volišče številka 17 679 volilnih upravičencev, 498 oddanih glasovnic, 2 neveljavni glasovnici, 496 veljavnih glasovnic, 73,34-odstotno volilno udeležbo, v njem je mag. Urška Klakočar Zupančič dobila 190 volilnih glasov;

  – kot volišče številka 13 586 volilnih upravičencev, 427 oddanih glasovnic, 427 veljavnih glasovnic, 0 neveljavnih glasovnic, 72,87-odstotno volilno udeležbo, v njem je mag. Urška Klakočar Zupančič dobila 180 volilnih glasov.

  Ali je mag. Urška Klakočar Zupančič v resnici dobila 5.297 volilnih glasov ali je to fiktivna, umetno napihnjena številka, kot izkazujejo zgornji dokazi? Za to plavolasko je Slovenija izvedela lani, potem ko je na svojem Facebook zidu odurno obrekljivo popljuvala PV Slovenije Janeza Janšo, ob čemer je (še) bila okrajna sodnica – zatem je iz sodnih vrst odletela, no, uradno odšla.

  Dr. Robert Golob je kandidiral v volilni enoti Ljubljana – Center, v volilnem okraju Center, pri katerem se je v evidenci Državne volilne komisije zdaj pojavilo devetnajst volišč, pri čemer je več volišč evidentiranih večkrat, pod različnimi številkami in s popolnoma različnimi podatki, česar zakon ne dopušča:

  • volišče “OŠ Majde Vrhovnik, Gregorčičeva ul. 12, Ljubljana”, je evidentirano trikrat – enkrat kot volišče številka 20, drugič kot volišče številka 3, tretjič kot volišče številka 4;
  • volišče “OŠ Poljane, Zemljemerska ul. 7, Ljubljana” je evidentirano dvakrat – enkrat kot volišče številka 10, drugič kot volišče številka 11;
  • volišče “OŠ Prule, Prule 13, Ljubljana, prostor galerija” je evidentirano dvakrat – enkrat kot volišče številka 13, drugič kot volišče številka 14;
  • volišče “OŠ Toneta Čufarja, Čufarjeva ul. 11, Ljubljana” je evidentirano štirikrat – enkrat kot volišče številka 5, drugič kot volišče številka 6, tretjič kot volišče številka 7, tretjič kot volišče številka 19;
  • volišče “OŠ Vodmat, Potrčeva ul. 11, Ljubljana” je evidentirano dvakrat – enkrat kot volišče številka 16, drugič kot volišče številka 17;
  • volišče “Srednja zdravstvena šola Ljubljana, Poljanska c. 61, Ljubljana” je evidentirano dvakrat – enkrat kot volišče številka 8, drugič kot volišče številka 21.

  Podatki pri vseh zgoraj navedenih voliščih, pri Državni volilni komisiji evidentiranih večkrat, so medsebojno povsem različni, kot izhaja iz uradne posodobitve 29. aprila 2022 ob 11.30: 

  • Volišče “OŠ Majde Vrhovnik, Gregorčičeva ul. 12, Ljubljana”, ki je v evidenci Državne volilne komisije evidentirano trikrat s popolnoma različnimi podatki, ima

  – kot volišče številka 20 910 volilnih upravičencev, 434 oddanih glasovnic, 2 neveljavni glasovnici, 431 veljavnih glasovnic, 55,36-odstotno volilno udeležbo, v njem je dr. Robert Golob dobil 140 volilnih glasov;

  – kot volišče številka 3 688 volilnih upravičencev, 691 oddanih veljavnih glasovnic, 1 neveljavno glasovnico, 690 veljavnih glasovnic, 56,83-odstotno volilno udeležbo, v njem je dr. Robert Golob dobil 115 volilnih glasov;

  – kot volišče številka 4 946 volilnih upravičencev, 568 oddanih glasovnic, 1 neveljavno glasovnico, 567 veljavnih glasovnic, 60,04-odstotno volilno udeležbo, v njem je dr. Robert Golob dobil 224 volilnih glasov.

  • Volišče “OŠ Poljane, Zemljemerska ul. 7, Ljubljana”, ki je v evidenci DVK evidentirano dvakrat s popolnoma različnimi podatki, ima

  – kot volišče številka 11 849 volilnih upravičencev, 527 oddanih glasovnic, 4 neveljavne glasovnice, 523 veljavnih glasovnic, 62,07-odstotno volilno udeležbo, v njem je dr. Robert Golob dobil 215 volilnih glasov;

  – kot volišče številka 10 820 volilnih upravičencev, 447 oddanih veljavnih glasovnic, 0 neveljavnih glasovnic, 447 veljavnih glasovnic, 54,51-odstotno volilno udeležbo, v njem je dr. Robert Golob dobil 172 volilnih glasov.

  • Volišče “OŠ Prule, Prule 13, Ljubljana, prostor galerija”, ki je v evidenci DVK evidentirano dvakrat s popolnoma različnimi podatki, ima

  – kot volišče številka 13 824 volilnih upravičencev, 507 oddanih glasovnic, 0 neveljavnih glasovnic, 507 veljavnih glasovnic, 61,53-odstotno volilno udeležbo, v njem je dr. Robert Golob dobil 187 volilnih glasov;

  – kot volišče številka 14 781 volilnih upravičencev, 493 oddanih veljavnih glasovnic, 3 neveljavne glasovnice, 490 veljavnih glasovnic, 63,82-odstotno volilno udeležbo, v njem je dr. Robert Golob dobil 176 volilnih glasov.

  • Volišče “OŠ Toneta Čufarja, Čufarjeva ul. 11, Ljubljana”, ki je v evidenci DVK evidentirano štirikrat s popolnoma različnimi podatki, ima

  – kot volišče številka 5 667 volilnih upravičencev, 336 oddanih glasovnic, 1 neveljavno glasovnico, 335 veljavnih glasovnic, 50,37-odstotno volilno udeležbo, v njem je dr. Robert Golob dobil 130 volilnih glasov;

  – kot volišče številka 6 836 volilnih upravičencev, 463 oddanih glasovnic, 3 neveljavne glasovnice, 460 veljavnih glasovnic, 55,38-odstotno volilno udeležbo, v njem je dr. Robert Golob dobil 185 volilnih glasov;

  – kot volišče številka 7 1347 volilnih upravičencev, 759 oddanih glasovnic, 2 neveljavni glasovnici, 757 veljavnih glasovnic, 61,53-odstotno volilno udeležbo, v njem je dr. Robert Golob dobil 296 volilnih glasov;

  – kot volišče številka 19 1058 volilnih upravičencev, 606 oddanih veljavnih glasovnic, 3 neveljavne glasovnice, 603 veljavnih glasovnic, 57,28-odstotno volilno udeležbo, v njem je dr. Robert Golob dobil 212 volilnih glasov.

  • Volišče “OŠ Vodmat, Potrčeva ul. 11, Ljubljana”, ki je v evidenci DVK evidentirano dvakrat s popolnoma različnimi podatki, ima

  – kot volišče številka 16 916 volilnih upravičencev, 560 oddanih glasovnic, 1 neveljavno glasovnico, 559 veljavnih glasovnic, 61,24-odstotno volilno udeležbo, v njem je dr. Robert Golob dobil 207 volilnih glasov;

  – kot volišče številka 17 716 volilnih upravičencev, 457 oddanih veljavnih glasovnic, 0 neveljavnih glasovnic, 457 veljavnih glasovnic, 63,83-odstotno volilno udeležbo, v njem je dr. Robert Golob dobil 208 volilnih glasov.

  • Volišče volišče “Srednja zdravstvena šola Ljubljana, Poljanska c. 61, Ljubljana”, ki je v evidenci DVK evidentirano dvakrat s popolnoma različnimi podatki, ima

  – kot volišče številka 8 1306 volilnih upravičencev, 824 oddanih glasovnic, 6 neveljavnih glasovnic, 818 veljavnih glasovnic, 63,09-odstotno volilno udeležbo, v njem je dr. Robert Golob dobil 324 volilnih glasov;

  – kot volišče številka 21 1014 volilnih upravičencev, 632 oddanih veljavnih glasovnic, 4 neveljavne glasovnice, 628 veljavnih glasovnic, 62,33-odstotno volilno udeležbo, v njem je dr. Robert Golob dobil 231 volilnih glasov.

  In kako je šlo ljubljenki Milana Kučana, Mojci Pašek Šetinc, ki je na predvolilni klepet na MMC RTV SLO šla kar sredi službe kot novinarka informativnega programa TV Slovenija in iz svoje pisarne v 2. nadstropju tja gor v MMC RTV SLO, kot mi je povedala priča?

  Kandidirala je v volilni enoti Ljubljana – Center, v volilnem okraju Vič – Rudnik 2, pri katerem se je v evidenci Državne volilne komisije RS znašlo petnajst volišč, pri čemer so štiri volišča evidentirana večkrat, pod različnimi številkami in s popolnoma različnimi podatki, česar zakon ne dopušča:

  • volišče “OŠ Livada, Ulica Dušana Kraigherja 2, Ljubljana”, je evidentirano trikrat – enkrat kot volišče številka 10, drugič kot volišče številka 16, tretjič kot volišče številka 12;
  • volišče “OŠ Oskarja Kovačiča, Ob Dolenjski železnici 48” je evidentirano kar petkrat – enkrat kot volišče številka 11, drugič kot volišče številka 5; tretjič kot volišče številka 6, četrtič kot volišče številka 8, šestič kot volišče številka 9;
  • volišče “OŠ Trnovo, Karunova ul 14A, Ljubljana” je evidentirano štirikrat – enkrat kot volišče številka 3, drugič kot volišče številka 4; tretjič kot volišče številka 1, četrtič kot volišče številka 2;
  • volišče “Podružnična šola Lavrica, Kamnikarjeva 6, Škofljica” je evidentirano dvakrat – enkrat kot volišče številka 13, drugič kot volišče številka 15.

  • Volišče “OŠ Livada, Ulica Dušana Kraigherja 2, Ljubljana”ki je v evidenci DVK evidentirano trikrat s popolnoma različnimi podatki, ima

  – kot volišče številka 10 908 volilnih upravičencev, 585 oddanih glasovnic, 7 neveljavnih glasovnic, 578 veljavnih glasovnic, 64,43-odstotno volilno udeležbo, v njem je Mojca Pašek Šetinc dobila 251 volilnih glasov;

  – kot volišče številka 2 797 volilnih upravičencev, 389 oddanih glasovnic, 2 neveljavni glasovnici, 818 veljavnih glasovnic, 48,81-odstotno volilno udeležbo, v njem je Mojca Pašek Šetinc dobila 192 volilnih glasov;

  – kot volišče številka 12 737 volilnih upravičencev, 367 oddanih veljavnih glasovnic, 3 neveljavne glasovnice, 364 veljavnih glasovnic, 49,80-odstotno volilno udeležbo, v njem je Mojca Pašek Šetinc dobila 154 volilnih glasov.

  • Volišče “OŠ Oskarja Kovačiča, Ob Dolenjski železnici 48”, ki je v evidenci DVK evidentirano kar petkrat s popolnoma različnimi podatki, ima

  – kot volišče številka 11 1322 volilnih upravičencev, 891 oddanih glasovnic, 7 neveljavnih glasovnic, 884 veljavnih glasovnic, 67,40-odstotno volilno udeležbo, v njem je Mojca Pašek Šetinc dobila 328 volilnih glasov;

  – kot volišče številka 5 1211 volilnih upravičencev, 845 oddanih glasovnic, 2 neveljavni glasovnici, 843 veljavnih glasovnic, 69,78-odstotno volilno udeležbo, v njem je Mojca Pašek Šetinc dobila 312 volilnih glasov;

  – kot volišče številka 6 1607 volilnih upravičencev, 1119 oddanih glasovnic, 10 neveljavnih glasovnic, 1109 veljavnih glasovnic, 69,63-odstotno volilno udeležbo, v njem je Mojca Pašek Šetinc dobila 496 volilnih glasov;

  – kot volišče številka 8 1294 volilnih upravičencev, 796 oddanih glasovnic, 6 neveljavnih glasovnic, 790 veljavnih glasovnic, 61,51-odstotno volilno udeležbo, v njem je Mojca Pašek Šetinc dobila 336 volilnih glasov;

  – kot volišče številka 9 1905 volilnih upravičencev, 1197 oddanih veljavnih glasovnic, 9 neveljavnih glasovnic, 1188 veljavnih glasovnic, 62,83-odstotno volilno udeležbo, v njem je Mojca Pašek Šetinc dobila 493 volilnih glasov.

  • Volišče “OŠ Trnovo, Karunova ul 14A, Ljubljana”, ki je v evidenci DVK evidentirano štirikrat s povsem različnimi podatki, ima

  – kot volišče številka 3 838 volilnih upravičencev, 553 oddanih glasovnic, 5 neveljavnih glasovnic, 548 veljavnih glasovnic, 65,99-odstotno volilno udeležbo, v njem je Mojca Pašek Šetinc dobila 209 volilnih glasov;

  – kot volišče številka 4 903 volilnih upravičencev, 562 oddanih glasovnic, 4 neveljavne glasovnice, 558 veljavnih glasovnic, 62,24-odstotno volilno udeležbo, v njem je Mojca Pašek Šetinc dobila 207 volilnih glasov;

  – kot volišče številka 1 926 volilnih upravičencev, 624 oddanih glasovnic, 4 neveljavne glasovnice, 620 veljavnih glasovnic, 67,39-odstotno volilno udeležbo, v njem je Mojca Pašek Šetinc dobila 236 volilnih glasov;

  – kot volišče številka 2 881 volilnih upravičencev, 563 oddanih glasovnic, 1 neveljavno glasovnico, 562 veljavnih glasovnic, 63,90-odstotno volilno udeležbo, v njem je Mojca Pašek Šetinc dobila 245 volilnih glasov.

  • Volišče “Podružnična šola Lavrica, Kamnikarjeva 6, Škofljica”, ki je v evidenci DVK evidentirano dvakrat s povsem različnimi podatki, ima

  – kot volišče številka 13 1190 volilnih upravičencev, 891 oddanih glasovnic, 7 neveljavnih glasovnic, 884 veljavnih glasovnic, 74,87-odstotno volilno udeležbo, v njem je Mojca Pašek Šetinc dobila 356 volilnih glasov;

  – kot volišče številka 15 1132 volilnih upravičencev, 835 oddanih glasovnic, 4 neveljavne glasovnice, 831 veljavnih glasovnic, 73,76-odstotno volilno udeležbo, v njem je Mojca Pašek Šetinc dobila 207 volilnih glasov.

  Mojca Pašek Šetinc ob razglasitvi volilnih rezultatov 24. aprila v volilnem štabu Gibanja Svoboda; vir: https://twitter.com/vinkovasle1/status/1520780895061483520

  Zanimiva je volilna enota Ljubljana Bežigrad – v volilnem okraju Grosuplje, kjer je absolutno zmagal PV Janez Janša, kar je sicer javno znana dolgoletna stalnica. Izkazan prevarantski vzorec se tu pojavi le pri dveh voliščih, na katerih pa Janez Janša očitno ni osvojil največ glasov:

  • volišče “Družbeni dom Grosuplje, Taborska cesta 1”, ki je v evidenci DVK enkrat evidentirano kot volišče številka I/1, drugič kot volišče številka II/2;
  • volišče “Osnovna šola Šmarje Sap, Ljubljanska cesta 49”, ki je v evidenci DVK enkrat evidentirano kot volišče številka I/16, drugič kot volišče številka II/17, tretjič kot volišče številka III/18.

  • Volišče “Družbeni dom Grosuplje, Taborska cesta 1”, ki je v evidenci DVK evidentirano dvakrat s povsem različnimi podatki, ima

  – kot volišče številka 1/I 679 volilnih upravičencev, 396 oddanih glasovnic, 4 neveljavne glasovnice, 392 veljavnih glasovnic, 58,32-odstotno volilno udeležbo, v njem je Janez Janša, predsednik SDS, dobil 132 volilnih glasov, Lucija Ana Vrščaj iz stranke Gibanje Svoboda pa 107 volilnih glasov;

  – kot volišče številka 2/II 1444 volilnih upravičencev, 800 oddanih glasovnic, 8 neveljavnih glasovnic, 792 veljavnih glasovnic, 55,40-odstotno volilno udeležbo, v njem je Janez Janša dobil 165 volilnih glasov, Lucija Ana Vrščaj iz stranke Gibanje Svoboda pa 292 volilnih glasov. 

  • Volišče “Osnovna šola Šmarje Sap, Ljubljanska cesta 49”, ki je v evidenci DVK evidentirano trikrat s povsem različnimi podatki, ima

  – kot volišče številka 16/I 997 volilnih upravičencev, 772 oddanih glasovnic, 5 neveljavnih glasovnic, 717 veljavnih glasovnic, 72,42-odstotno volilno udeležbo, v njem je Janez Janša dobil 176 volilnih glasov, Lucija Ana Vrščaj iz stranke Gibanje Svoboda pa 238 volilnih glasov;

  – kot volišče številka 17/II 668 volilnih upravičencev, 481 oddanih glasovnic, 2 neveljavni glasovnici, 479 veljavnih glasovnic, 72,01-odstotno volilno udeležbo, v njem je Janez Janša dobil 104 volilne glasove, Lucija Ana Vrščaj iz stranke Gibanje Svoboda pa 191 volilnih glasov;

  – kot volišče številka 18/III 925 volilnih upravičencev, 636 oddanih glasovnic, 2 neveljavni glasovnici, 634 veljavnih glasovnic, 68,76-odstotno volilno udeležbo, v njem je Janez Janša dobil 132 volilnih glasov, Lucija Ana Vrščaj iz stranke Gibanje Svoboda pa 107 volilnih glasov.

   

  https://www.mojcavocko.si/ukradene-volitve-glasovnice-brez-ziga-neveljavne/

  Vsako volišče je po koncu volitev oddalo izključno en uradno podpisan volilni zapisnik z uradnimi rezultati. Vsako volišče ima in je imelo izključno eno samo število volilnih upravičencev. Vsako volišče je imelo eno samo število oddanih glasovnic in eno samo število veljavnih glasovnic in eno samo število neveljavnih glasovnic. Po zakonu niti različno oštevilčenje volišč ni mogoče – vsako volišče je imelo svojo številko. Prav tako po zakonu ni mogoče, da bi posamezna volišča imela več kot eno samo število volilnih upravičencev in več kot eno samo število oddanih glasovnic in več kot eno samo število neveljavnih glasovnic in več kot eno samo število veljavnih glasovnic.

  Pa vendar, v uradni evidenci Državne volilne komisije RS je po vsej Sloveniji hud podatkovni rokenrol, ki po zakonu ni mogoč, izkazan je tudi v excelovi evidenci Državne volilne komisije RS.

  Na morju ni nič drugače. V volilni enoti Postojna, v volilnem okraju Koper 2, kjer je največ glasov dobila kandidatka stranke Gibanje Svoboda Mateja Čalušić (7.435), je v evidenci DVK evidentiranih 58 volišč:

  • volišče “Božiči – Kulturni dom”, ki je v evidenci DVK evidentirano dvakrat – enkrat kot volišče številka 29, drugič kot volišče številka 30;
  • volišče “Dekani – Kulturni dom”, ki je v evidenci DVK evidentirano dvakrat – enkrat  kot volišče številka 19, drugič kot volišče številka 20;
  • volišče “OŠ Ankaran”, ki je v evidenci DVK evidentirano trikrat – enkrat kot volišče številka 1, drugič kot volišče številka 2; tretjič kot volišče številka 3;
  • volišče “OŠ Elvire Vatovec – Podružnica Sv. Anton”, ki je v evidenci DVK evidentirano dvakrat – enkrat kot volišče številka 38, drugič kot volišče številka 57;
  • volišče “Srednja tehniška šola Koper”, ki je v evidenci DVK evidentirano trikrat – enkrat kot volišče številka 40, drugič kot volišče številka 41; tretjič kot volišče številka 42;
  • volišče “Škofije – Dvorana Burja”, ki je v evidenci DVK evidentirano trikrat – enkrat kot volišče številka 43, drugič kot volišče številka 45; tretjič kot volišče številka 46.

  Pri vseh se vsi rezultati medsebojno absolutno razlikujejo, kot je osvetljeno v primerih zgoraj. 

  V volilni enoti Postojna, v volilnem okraju Koper 1, kjer je največ glasov dobila kandidatka stranke gibanje Svoboda, Tamara Kozlovič (5.182 glasov), je v evidenci DVK evidentiranih 27 volišč:

  • volišče “Dom KS – Jurčičeva 2”, ki je v evidenci DVK evidentirano dvakrat – enkrat kot volišče številka 3, drugič kot volišče številka 4;
  • volišče “Italijanska šola – Gimnazijski trg 7”, ki je v evidenci DVK evidentirano dvakrat – enkrat kot volišče številka 24, drugič kot volišče številka 25;
  • volišče “Obalni dom upokojencev Koper – Krožna cesta 5”, ki je v evidenci DVK evidentirano dvakrat – enkrat kot volišče številka 27, drugič kot volišče številka 10;
  • volišče “OŠ Anton Ukmar – Pot v gaj 2”, ki je v evidenci DVK evidentirano štirikrat – enkrat kot volišče številka 7, drugič kot volišče številka 8; tretjič kot volišče 9, četrtič kot volišče 18, petič kot volišče 19;
  • volišče “OŠ Dušan Bordon – Rozmanova 21A”, ki je v evidenci DVK evidentirano trikrat – enkrat kot volišče številka 5, drugič kot volišče številka 6; tretjič kot volišče številka 42;
  • volišče “SEPŠ – Martinčev trg 3”, ki je v evidenci DVK evidentirano štirikrat – enkrat kot volišče številka 20, drugič kot volišče številka 21; tretjič kot volišče številka 22, četrtič kot volišče številka 23;
  • volišče “Vrtec Semedela – Prisoje – Oljčna pot 63”, ki je v evidenci DVK evidentirano dvakrat – enkrat kot volišče številka 13, drugič kot volišče številka 14;
  • volišče “Vrtec Semedela – Slavnik – Nova ulica 2/B”, ki je v evidenci DVK evidentirano dvakrat – enkrat kot volišče številka 1, drugič kot volišče številka 2.

  Izkazani dokazi sovpadajo z navideznim fenomenom, da so se pri kandidatih stranke Gibanje Svoboda, ki jih Slovenci sploh ne poznamo, razen zadnje teden kakšno izjemo, pojavila vrtoglava števila volilnih glasov. Ali so jih v resnici osvojili?

  Volilna enota 1 – Kranj /s klikom povečaj/:

  Volilna enota 2 – Postojna:

  Volilna enota 3 – Ljubljana Center:

  Volilna enota 4 – Ljubljana Bežigrad:

  Volilna enota 5 – Celje:

  Volilna enota 6 – Novo mesto:

  Volilna enota 7 – Maribor:

  Volilna enota 8 – Ptuj:

  Vse izkazane mahinacije umetnega nabijanja volilnih glasov, ki nikakor nimajo podlage v zakonu, prisotne pa so v vseh volilnih enotah (in volilnih okrajih) Slovenije, sovpadajo tudi z neustavnim dejstvom, da je Državna volilna komisija RS nezakonito prepovedala nadzor pri štetju volilnih glasov in vnašanju le-teh v uradno evidenco, pri čemer jo je (seveda) podprla Informacijska pooblaščenka RS. Jasno, to je bil vendar predpogoj goljufanja pri volilnih rezultatih.

  Ali je neveljavnih glasovnic res bilo 10.928, kot uradno navaja Državna volilna komisija RS, kar je ogromno? In skoraj neverjetno, glede na 76. člen zakona o volitvah v državni zbor, ki določa:

  “Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti, za katerega kandidata je volivec glasoval, sta neveljavni.

  Glasovnica je veljavna, če je volivec glasoval na drugačen način, kot je določeno v 73. in 74. členu tega zakona, pa je iz nje jasno razvidno, za katerega kandidata je glasoval.

  VOLILNA PREVARA SLOVENIJE

  Ne le, da je zaradi vseh nezakonitosti, zlorab pravkaršnje volitve za Državni zbor RS treba razveljaviti in ponoviti, akterje kardinalne volilne prevare, ki je – kot izkazujejo dokazi in priče – potekala na območju vse Slovenije, bi s pospeškom morali obdelati organi pregona. Predsednik Državne volilne komisije RS Dušan Vučko, ki sodi med nedotakljive, je na njihovem čelu. Kaj bo napletal ob pričujočih novinarskih odkritjih? Da je zobna miška padla v računalniški sistem Državne volilne komisije RS?!

  In, kaj sploh dela Sova ali Slovenska varnostno-obveščevalna agencija?

  VOLITVE 2022: VUČKO SLEPOMIŠI, ZLORABE KRIČIJO

  Naslovna FOTO: Dušan Vučko, predsednik Državne volilne komisije RS, FOTO: Anže Malovrh, STA, vir: https://foto.sta.si/#!s/vu%C4%8Dko/01.01.1990/01.05.2022/1/0/1134298

  OBVEŠČANJE O OBJAVAH

  Bodite prvi obveščeni o novih objavah.

  Ne pošiljamo neželene pošte!

  Zadnje objave

  Najbolj brano zadnjih 7 dni

  ON, KI RAZDVAJA …

  KO PORTAL 24UR.COM LAŽE O LINDAVU

  JEZDECI APOKALIPSE

  DONIRAM s kreditno ali z debetno kartico, PayPal:  ';

  Sorodne objave

  11 KOMENTARJI

  1. Spoštovani,
   srčno upam, da imate prav, pa vendar, ali ste vedeli, da je na OŠ Brod dejansko več volišč? Sama sem bila na 17.
   Sicer pa sem se v roku pritožila na dvk zaradi žiga in prejela popolnoma nesmiseln odgovor. Lahko ga posredujem.
   Hvala za vaš angažma in lp.

  2. To je v nebo vpijoče kriminalno dejanje. Mar jim je res vse dovoljeno, tudi preko trupel do oblasti? Žalostno, kako umazane igre se gredo veljaki. Kam je prišla naša prelepa Slovenija, v kateri živi narod, ki nima več srčne kulture, brez vrednot, ki pa jih tako zelo poudarjajo. Žalostno, toda resnično. Gospa Mojca, vam pa vsaka čast, da vam je uspelo to razkriti.

  3. Vsako volišče je razdeljeno na “podvolišča” oz. volišča označena s številkami. Vzrok je v velikem številu volilcev ker jih nekaj tisoč ne moreš spraviti v eno vrsto.

  4. Ne gre za to, da bi bilo neko volišče evidentirano večkrat, pač pa je lahko več volišč evidentirano na istem naslovu (lokaciji), še posebej tam, kjer je velika gostota prebivalstva, tako da je število volilcev, ki pridejo na posamezno volišče, bolj uravnoteženo. Številke teh volišč so potem praviloma zaporedne.

  5. Hmm, PV Janša je na ugotovitve številnih standardnih odstopov, če ne celo zlorab volitev dejal, da je SDS imela okoli 80% pokritost volišč s svojimi predstavniki (vsaj 1). Tako, da se mi zdi glede na vse, da ti očitno svojega dela le niso opravili.

  6. Čedalje več odkritij o fantastično zrežirani in v nebo smrdeči venezuelski volilni kompaniji !
   Čedalje manj ali pa nič v zvezi s tem masakrom po Demokraciji s strani Vlade in njenih instrumentov, kar že postaja nenavadno. Kje je vsaj najava ukrepanja, pa sam Bog ve.Pardon, bolj je možno, da se je
   Najvišji že zdavnaj obrnil proč od tega zabuhlega poganskega Satanizma podtriglavskega.

  7. Upam, da ste vse to deset krat preverili preden ste prišli ven s to zgodbo.
   Če to drži potem upam, da predstavniki SDS, NSI, SNS, Povežimo Slovenijo, Naša dežela in še kdo, ki so se trudili za prijazno in napredno Slovenijo sedaj zelo natančno in dosledno preverjajo dejansko stanje. Tudi v Luciji pri Portorožu sta bila dva volišča, eden nasproti drugemu. In ker smo imeli tukaj dober nadzor verjamem, da se nič ni dogajalo mimo pravil.

  8. Pozdravljeni
   Moje ime je Curman Ksenija, stara 70 let in sem trenutno bolna in glede na starost in trenutno zdravstveno stanje želim podariti svoje premoženje. Imam veliko vsoto 600.000 evrov, ki bi vam jo rad dal na razpolago z donacijo, da bi lahko opravljali dela dobre volje.
   Elektronski naslov: curmank39@gmail.com

   Prosim odgovori mi

  9. Predragi puristi Demokracije, takoile se dela z ljudmi, z ljuctvom, z državljani, s Človekom :
   https://www.primorske.si/slovenija/dvk-potrdila-uradni-izid-volitev-spremembe-pri-ses
   ————————————————————————————————
   Kaj v tem slovenskem rdečem kupleraju ni res nič drugega kot vrhunska satanska kurbarija nad Človekom, nad Ljudmi, nad Ljuctvom ?
   op.: Ljuctvo ni enako Ljudstvu. In Slovenci še zdaleč nismo Narod, zato tega termina ne rabim.

  PUSTITE KOMENTAR

  Prosim vnesite svoj komentar!
  Prosimo, vnesite svoje ime tukaj