Več

  OBJAVLJAMO ŠKANDALOZNE POLICIJSKE IN TOŽILSKE DOKUMENTE IZ ČAROVNIŠKEGA PROCESA “KANGLER”!

  Zoran Šarič, kriminalist v pokoju
  Zoran Šarič, kriminalist v pokoju
  Sem Zoran Šarič, rojen Mariborčan, domoljub, junija leta 1991 sem aktivno sodeloval v osamosvojitveni vojni kot delavec organov za notranje zadeve, od meseca decembra 2020 upokojen, do takrat pa 32 let redno zaposlen v policiji, 25 let na delovnim mestih kriminalistične policije kot kriminalist, zadnjih 7 let pa pomočnik vodje izmene v Operativno komunikacijskem centru Policijske uprave Maribor. Predvsem v zadnjem desetletju sem pri svojem delu pričel zaznavati veliko nepravilnosti in nezakonitosti v samih vrstah organov preiskovanja in pregona, kar sem kljub veliki izpostavljenosti predstavil v knjigi Županov boj o Francu Kanglerju. Danes nadaljujem s tovrstno tematiko, v pripravi je druga knjiga Boj še ni končan. Aprila 2020 sem bil celo deležen njihovega maščevanja zaradi mojih nazorov in aktivnosti v obliki predkazenskega pregona in hišne preiskave, vendar jim ni uspelo, dosegli so le svoj debakel, še enkrat več dokazali svojo zahrbtnost in nesposobnost. Ker skoraj do potankosti poznam delovanje in zakulisje teh organov, hkrati pa imam dober vpogled tudi v sedanje vroče politično dogajanje, smatram, da bodo moje kolumne prikazale neko realno stanje in predvsem resnico, kar je danes v množici medijskih manipulacij in sprevračanja dejanskega stanja nujno potrebno.

   

   

  Končno so prišla na vrsto poglavja, ki razkrivajo tisto pravo resnico in dejstva o kazenskih procesih zoper Franca Kanglerja, in ne tistega, kar so nam vsa ta leta servirali mediji in tisti, ki so imeli največji interes zaustaviti in uničiti Kanglerjevo poklicno in življenjsko pot.

  Tokrat bom v prvi fazi 8. poglavja iz knjige ŽUPANOV BOJ – »Kazenski pregon zoper Franca Kanglerja«predstavil pot, ki so jo mariborski kriminalisti tlakovali v predkazenskem postopku, vse do podaje pobude za pridobitev odredbe o posebnih preiskovalnih ukrepih – prisluhih, ki so jih načrtovali v procesu zoper Kanglerja.

  Sledi torej policijsko-strokovni del, ki bo za bralce morebiti težje berljiv, vendar izredno pomemben in nazoren, kajti iz njega je nesporno razvidno, da so odredbo za prisluhe pridobili na popolnoma neutemeljen način in brez dokazov, ki bi vsaj malo podkrepili utemeljenost ukrepov. Iz priložene dokumentacije predkazenskega postopka, ki sem jo v celoti pridobil od Franca Kanglerja, je razvidno, da so odredbo za prisluhe pridobili na podlagi informacij izključno anonimnih virov, z namišljenimi in v določenem segmentu »znanstvenofantastičnimi ter prerokovalskimi dokazi«, s podatki, v katerih so celo sami sebe negirali, pa tudi z informacijami, ki so jih predstavili kot za Kanglerja obremenilne, pa dejansko ne predstavljajo nikakršnih kršitev. Vse to je lepo razvidno iz pričujočega poglavja. Ko sem analiziral te dokumente – in še nisem prebral pobude za izdajo odredbe o prisluhih, ki jo je na podlagi naznanila mariborskih kriminalistov sestavila in podala na Okrožno državno tožilstvo, vodja Okrožnega državnega tožilstva v Maribor, ga. Elizabeta Gjörkos -, sem si sam pri sebi dejal: »Pa, ja, ne bo tožilka Gjörkos podala pobude na podlagi samo teh informacij, nesporno mora imeti še kakšno drugo, veliko bolj obremenilno dokumentacijo, pa je jaz nisem prejel od Kanglerja?« Po prebrani njeni pobudi pa sem ugotovil, da je povzela izključno podatke, ki jih navajam in so brezpredmetni. Tragikomedija! A o tem v naslednji kolumni.

  - Advertisement -

  V kolikor boste imeli bralci voljo prebrati tudi priložene dokumente mariborskih kriminalistov, boste lahko dojeli, s kakšnim nizkim sumom verjetnosti so prišli do ukrepa prisluhov, kar že v tej fazi nakazuje, da ni šlo za pregon Franca Kanglerja zaradi njegove kriminalne dejavnosti, temveč je bilo v ozadju nekaj povsem druga in veliko bolj zloveščega.

  Želim prijetno branje 8. poglavja iz knjige ŽUPANOV BOJ.

   

   

  8. KAZENSKI PREGON ZOPER FRANCA KANGLERJA

  Pričujoče poglavje temelji izključno na originalnih dokumentih, katere je Franc Kangler izročil v pregled in preučitev avtorju knjige ter dovolil javno objavo. Gre za velik del dokumentacije, katero so Franc Kangler, oziroma njegova odvetniška ekipa, prejeli v osebno last skozi celoten dosedanji kazenski postopek, kar jim po zakonodaji od preiskave naprej pripada, razpolaganje in nadaljnje ravnanje s tovrstno dokumentacijo pa je njihova osebna odločitev in pravica. V danem primeru gre za osnovno  dokumentacijo mariborske kriminalistične policije, Okrožnega tožilstva v Mariboru in Okrožnega sodišča v Mariboru, Preiskovalnega oddelka, s katero so navedeni organi pregona pričeli kazenski pregon zoper župana Franca Kanglerja. Za vso dokumentacijo, ki je objavljena v knjigi, je Kangler avtorju knjige podal osebno dovoljenje za objavo v originalni obliki, torej z vsemi relevantnimi podatki, priimki in imeni preiskovalcev, saj gre za izrazit javni interes. Velik del pričujoče dokumentacije je Franc Kangler zasebno že objavil v nekaterih medijih, iz česar izhaja, da ne gre za neke prikrite ali zaupne dokumente organov pregona. Prav tako je Kangler zatrdil, da objava dokumentacije nikakor ne bo vplivala na nadaljnji potek njegovih sodnih postopkov, ki so še v fazi preiskave. Dobesedni prepis prisluhov pa so v času sodne obravnave v kazenski zadevi »Ježovita« samoiniciativno objavili tudi mediji, kar dokazuje, da objava dokumentov ni sporna. Sodišče od prejemnikov dokumentacije ni zahtevalo, da se le ta ne sme javno objaviti, pa tudi noben zakonski predpis tega ne prepoveduje.

  Ali je iz navedene dokumentacije razvidno, da so organi pregona množično kršili človekove pravice, v dokumentih podajali nerelevantne ali nepreverjene izjave in podatke, v vseh primerih pridobljene od anonimnih virov, ki se v kazenskem postopku ne želijo izpostavljati, vendar predvsem z namenom, da bi diskreditirali Franca Kanglerja ter popolnoma onemogočili njegovo politično udejstvovanje, boste presodili vsi, ki boste prebrali pričujoča poglavja.  

  Poudariti je potrebno, da so vsi v nadaljevanju objavljeni uradni zaznamki, ki sta jih spisala predvsem dva kriminalista mariborske kriminalistične policije in en policist Policijske postaje Maribor II, ki pa je kasneje postal kriminalist in neposredni sodelavec omenjenih dveh kriminalistov, osnova za pridobitev odredbe o prisluhih Francu Kanglerju in ostalim ter so bili vsi priloga k pobudi za izdajo odredbe. Pri podrobni preučitvi celotne dokumentacije je ugotovljeno naslednje: 

  Dne 16.1.2007 je kriminalist A. G. iz Sektorja kriminalistične policije PU Maribor (v nadaljevanju SKP) napisal prvi uradni zaznamek, v katerem se omenja župan Franc Kangler in to slab mesec po nastopu njegovega županovanja.

   

   

  Iz uradnega zaznamka je razvidno, da je Tržna inšpektorica RS, enota Maribor, Jana Dolenc, takrat posumila, da je lastnik znanega lokala v Mariboru dobil dovoljenje za podaljšano obratovanje hitreje, kot je to običajno in s tem dejanjem povezala tudi župana Kanglerja, ker bi naj bil v kritičnem času viden v družbi navedenega lastnika lokala. Iz pričujočega uradnega zaznamka pa sploh ni mogoče ugotoviti, kdaj natančno je lastnik podal vlogo za podaljšanje obratovanja lokala in kdaj je bila vloga odobrena, saj so navedeni datumi različni in kontradiktorni. Po enih navedbah je podal vlogo dne 11.12.2006, po drugih 22.12.2006, spet po navedbah kriminalista je bila vloga s strani MOM odobrena dne 8.1.2007 ter do 31.1.2007. Vendar katerikoli navedeni datum povežemo med seboj med oddajo vloge in odobritvijo, je preverjeno v zakonskih okvirjih. Popolna datumska zmešnjava. Lastnica znanega mariborskega gostinskega lokala mi je potrdila, da je zakonski rok za odobritev vloge po njenih izkušnjah različen in sicer od manj kot štirinajst dni, pa včasih tudi več kot mesec dni. In ta uradni zaznamek je bil kasneje priloga k pobudi za izdajo odredbe o prikritih preiskovalnih ukrepih, prisluškovanju telefonov osumljenim. Še posebej pa bode v oči podatek, da je naznaniteljica domnevne kršitve Jana Dolenc, tržna inšpektorica, ki je bila dne 4.5.2011 na hišnih preiskavah pri Francu Kanglerju priča in bi naj ščitila njegove zakonske pravice in interese. To pričo je na hišno preiskavo pripeljal prav kriminalist A. G. in Kanglerju ni dovolil, da si pokliče svoje priče, kar mu zagotavlja Zakon o kazenskem postopku (ZKP).

  Vsebinsko skoraj enak uradni zaznamek in z isto naznaniteljico Jano Dolenc iz Tržnega inšpektorata, vendar za drug lokal, je kriminalist A. G. sestavil tudi dne 9.1.2009. V pričujočem uradnem zaznamku je moč zaznati kriminalistov namen, da s podano vsebino čimbolj etiketira župana Kanglerja kot osebo, ki si je pri svojih podrejenih privzgojil strahovlado in izredno poslušnost, s čemer posledično brez njegove privolitve ali ukaza ne upajo sami ničesar storiti. Navaja tudi, da iz navedenega nedvomno izhaja utemeljen sum nezakonitega ravnanja s sumom celo na korupcijo s strani odgovornih MOM, to je Andreja Krapšeta ali župana Kanglerja. In vse to brez enega dokaza, ki bi lahko potrdil njegove navedbe, gre le za ugibanja, oziroma pritisk, da si bralec ustvari negativno mnenje o Kanglerju. Nasprotno, v uradnem zaznamku navaja celo podatek, da lokalna skupnost po novi zakonodaji ni več obvezna upoštevati mnenj soglasodajalcev pri izdaji dovoljenj, s čemer negira sam sebe, saj v tem primeru sploh ne gre za kakršnokoli sporno ravnanje. Čemu potem uradni zaznamek kriminalista kot priloga k pobudi za izdajo odredbe o prisluhih? Presodite sami.

   

   

  Dne 18.1.2008 in 15.2.2008 je policist Z. D. iz Policijske postaje Maribor II, na podlagi podatkov neimenovanega vira sestavil dva uradna zaznamka, v katerih navaja splošne podatke o sumu kršitev nekaterih gradbenih podjetij pri iskanju in nakupu zemljišč na območju Radvanja in mesta Maribor, pri čemer po podatkih vira določena podjetja vršijo pritiske na lastnike zemljišč, župan Kangler s svojo ekipo pa bi naj omogočal spremembo namembnosti že kupljenih zemljišč, se odpovedal predkupni pravici MOM na navedena zemljišča ter s tem občino oškodoval za večjo materialno škodo. Vsebina je razvidna iz objavljenih uradnih zaznamkov.

   

   

   

  Dne 12.3.2008 je na več uradnih institucij in v medije naslovljen anonimni dokument, v katerem neznana oseba seznanja javnost o domnevnih kršitvah župana Kanglerja ter njegove ekipe.

   

   

  Anonimka je poslana policiji, tožilstvu, protikorupcijski komisiji in POP TV. Pri podrobni proučitvi dokumenta je ugotovljeno, da se določeni podatki v njem v stoodstotni natančnosti in skladnosti ujemajo z navedenimi podatki iz uradnih zaznamkov policista Z. D.. Zaradi navedenih ujemanj in suma, da so policisti sami sestavili navedeno anonimko ter jo z namenom čimvečje diskreditacije župana Kanglerja posredovali v javnost, je Kangler zaprosil sodnega izvedenca grafologa, gospoda Srečka Pušnika, da o zadevi poda svoje strokovno mnenje. Grafolog Pušnik je ugotovil, da zaradi izrazitega medsebojnega posnemanja, navezovanja in kronološkega sledenja z izrazito besedno skladnostjo večih besed, obstaja možnost, da je pisec anonimke poznal vsebino uradnih zaznamkov policista Z. D.. Zapisi se nesporno medsebojno navezujejo ter si kronološko sledijo. V dokazilo objavljam mnenje Srečka Pušnika.

   

   

  Iz navedenega je že v tej zgodnji fazi policijskega pridobivanja informacij o sumu nezakonitosti Franca Kanglerja mogoče zaznati sum na netransparentno delovanje kriminalistov, ki se je kasneje še bolj izrazito potrjeval. Skladanje, medsebojno povezovanje ter natančnost informacij iz uradnih zaznamkov in anonimke nakazuje samo na dvoje – da je oba uradna zaznamka in anonimko pisala ista oseba, torej policija, na kar opozarja sodni izvedenec grafolog. Odprta pa je še druga možnost in sicer ta, da je isti vir, ki je policistu Z. D. nudil podatke in so razvidni iz uradnih zaznamkov, sam napisal anonimko, saj je le on lahko poznal vse podatke, ki se skladajo v uradnih zaznamkih in anonimki. Ali je to naredil  samoiniciativno ali pa po nagovarjanju določenih policistov, oziroma kriminalistov, vedo samo oni. Možnost, da bi prav v kritičnem času, ko so policisti pridobili prve podatke o domnevnih kršitvah Kanglerja, nekdo tretji sestavil sporno anonimko, skoraj da ne obstaja. 

  Sledil je uradni zaznamek kriminalista SKP Z. K., sestavljen dne 20.2.2008, ki je zame vsebinsko dobesedno znanstvena fantastika, saj gre za množico nepreverjenih in neverodostojnih informacij, ki temeljijo na ugibanjih in podatkih, ki so neresnični in se v prihodnosti nikdar niso zgodili, tako kot so v dokumentu napovedovani. V igri je domnevno »kriminalno« dogovarjanje Franca Kanglerja z določenimi osebami o financiranju gradnje stolpnice na zemljišču bivšega podjetja Certus z opranim, kriminalnim denarjem iz Slovenije in tujine. Še posebej je tragikomičen podatek, da si Franc Kangler krčevito prizadeva k članstvu v cerkveni organizaciji Opus Dei. In to je dokument, ki je bil eden od prilog k pobudi za odreditev prisluhov. Objavljam uradni zaznamek:

   

   

  Nesprejemljivo je, da se nihče na tožilstvu ali sodstvu ni vprašal o kredibilnosti vira, ki je kriminalistu Z. K. podal takšne informacije. Hkrati pa nobena informacija iz dokumenta kasneje v preiskavi ni imela verodostojnosti, da bi se jo preiskovalo. Za zastraševanje in dokazovanje, kakšen »kriminalec« je Franc Kangler, pa je bilo očitno več kot dovolj, saj je bil uradni zaznamek priloga k pobudi za izdajo odredbe o prisluhih. 

  V nadaljevanju sta kriminalista A. G. in Z. K. kar tekmovala, kdo bo napisal več uradnih zaznamkov o Kanglerjevih domnevnih nečednostih, vse informacije pa so pridobljene od neimenovanih virov, ki so po njunem mnenju že v preteklosti nudili »verodostojne informacije« o kriminalnem delovanju župana Kanglerja.

  Dne 26.2.2008 je kriminalist A. G. napisal uradni zaznamek, v katerem po podatkih neimenovanega vira opisuje nekatere izvedene postopke, ki so jih določena gradbena podjetja izvajala v domnevnem sodelovanju z županom Kanglerjem, vsebina je razvidna iz objavljenega uradnega zaznamka. Fascinantno je, da vir zraven preteklih dogodkov, opisuje tudi dogodke, ki se bodo po njegovem prepričanju šele zgodili, kar pomeni, da je natančno predvideval, kaj bo v nadaljevanju storil župan ali pa kateri od lastnikov navedenih podjetij. Skratka »prerokovanje« je velika pozitivna vrlina vira kriminalista A. G..

  Zelo zanimivo je, da so v dokumentu citirani nekateri stavki, ki bi jih naj izrekla Kangler ter lastnik enega od podjetij in sicer: “Če misli celo življenje plačevati dolgove” in “Dolg bo odplačan z lutkovnim gledališčem, potem pa bo vse teklo normalno naprej.” Kangler ne zanika teh besed, pove, da jih je res izgovoril v pogovoru z določenimi osebami, so pa popolnoma izvzete iz konteksta same vsebine pogovora. Vprašati se je, kdo je že v februarju 2008 nadzoroval ali prisluškoval Franca Kanglerja, da so lahko v uradnem zaznamku napisani navedeni citati?

   

   

  Dne 28.2.2008 je A.G. podal še en uradni zaznamek, v katerem ponovno neimenovani vir navaja podatke, da je župan Kangler preko študentske napotnice brez javnega razpisa zaposlil neko osebo na delovno mesto županovega tiskovnega predstavnika in ji za določeno obdobje zagotovil precej višji osebni dohodek, kot bi ji po predvideni zakonodaji o delovnih razmerjih in plačnih razredih pripadal.

  Kako bi ji naj osebni dohodek določili v skladu s plačnimi razredi, če pa z MOM ni imela sklenjene pogodbe o zaposlitvi in je delo opravljala preko študentske napotnice? A delo preko študentskega servisa na MOM ni dovoljeno? Javni razpis za študentsko delo?

   

   

  V tem uradnem zaznamku ponovno bode v oči navajanje vira, citiram:

  »V bližnji prihodnosti »bodo« na MOM objavljeni razpisi za več delovnih mest, kamor »bo« Franc Kangler zagotovo kadroval svoje ljudi, ki so mu lojalni in pripravljeni ustreči njegovim željam.«

  Kot že zgoraj navedeno, je vir kriminalista A. G. specialist za predvidevanje dogodkov, ki se bodo ali bi se lahko šele zgodili. Res pa imajo takšne navedbe v uradnem dokumentu policije še posebno težo in moč, da nekoga prikažejo v luči, ki nekomu pomaga pri doseganju morebitnih ciljev.

  Dne 14.3.2008 je uradni zaznamek o domnevnih nepravilnostih pri izvedbi postopkov javnih naročil graditve in obnove objektov Mestne občine Maribor in župana Kanglerja sestavil kriminalist Z. K., dokument je prav tako priloga k pobudi za izdajo odredbe o prisluhih. Ob prebranem in analiziranem uradnem zaznamku je nesporno ugotovljeno, da je dokument skupek podatkov, ki sta jih v svojih uradnih zaznamkih že zapisala kriminalista Z. D. in A. G.. Večina navedb kriminalista Z. K. je v skrajšani obliki, predstavlja pa povsem enake informacije, kot so že navedene v opisanih dokumentih Z. D. in A. G.. Ali to pomeni, da imajo istega vira? Skrajno neverjetno bi bilo, da lahko še nekdo drug posreduje tretji uradni policijski osebi enake podatke, kot so že bili zapisani od dveh različnih kriminalistov. In ironija je še večja, ker vsi trije navedeni kriminalisti delujejo v isti skupini. V kolikor so imeli istega vira, pa vsak zase pisali uradne zaznamke z enako vsebino, potem je to še en namig več, da najožji sodelavci en za drugega ne vedo, kaj počnejo, postavlja pa se vprašanje, ali obstaja verjetnost, da takšna dejavnost nakazuje celo na morebitno načrtno diskreditacijo župana Kanglerja. Torej čimveč bremenilnih informacij, pa četudi z enako vsebino, tem večja je verjetnost, da bodo padle na plodna tla. In če bosta državni tožilec ter dežurni preiskovalni sodnik vse te uradne zaznamke brala površno, je veliko večja verjetnost, da bosta odredba o prisluhih in odredba za hišno preiskavo izdani na zadovoljstvo predlagateljev iz policije. Ne glede na to, ali so imeli kriminalisti istega vira ali ne, dejstvo je, da so podajali podobne informacije, z enakimi dogodki in domnevnimi kršitvami, ki so se podvajale v njihovih različnih dokumentih.

   

   

  Da pa ni prihajalo le do enakih ali podobnih informacij v različnih dokumentih, je ugotovljeno, da so v njih navedeni celo dogodki, ki so se dejansko zgodili, vendar so v dveh različnih uradnih zaznamkih kriminalistov A. G. in Z. K. napisani povsem nasprotujoče. V kolikor gre za dva različna vira, sta le ta podala za isti dogodek povsem nasprotne ugotovitve, še huje bi bilo, če gre za istega vira. 

  V uradnem zaznamku iz dne 26.2.2008 kriminalist A. G. opisuje:

   

   

  Kriminalist Z.K. v svojem uradnem zaznamku z dne 14.3.2008 prav tako opisuje isti dogodek, vendar s popolnoma nasprotnimi ugotovitvami od A. G., pri čemer sta negirala drug drugega.

   

   

  Sledijo uradni zaznamki kot po tekočem traku, povečini vsi z enako ali podobno vsebino, s kakšno dopolnitvijo in pa predvsem s predvidevanjem in ugotavljanjem, kaj bo in kaj bi lahko župan Kangler storil nezakonitega.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  V objavljenem uradnem zaznamku kriminalista A. G., z dne 27.10.2008, je naveden podatek, da so kriminalisti z namenom ugotovitve, kakšna dela so opravljena v sklopu obnove Minoritskega samostana, opravili »ogled« notranjosti objekta, ga fotografirali, petnajst fotografij pa je bilo priloga tega uradnega zaznamka. O ugotovitvah so obvestili vira, ki je po navedbah dober poznavalec vrednosti posamezih sklopov projekta. Ne navajajo pa, kako in s kom so vstopili v objekt.

  Ogled kraja dejanja je po določilih ZKP procesno dejanje in se na tak način nikakor ne sme opravljati. O ogledu nista bila obveščena dežurni preiskovalni sodnik in tožilec, kriminalisti niso sestavili zapisnika o ogledu. Gre za popoln procesni fiasko in za nepooblaščen vstop v nek objekt javne lastnine. Kriminalisti so si zakonodajo prikrojili kar po svoje.

   

   

   

  Iz uradnih zaznamkov je mogoče razbrati, da so kriminalisti že v mesecu aprilu 2008 pridobivali telefonske številke, ki jih uporabljajo osumljeni, kar nakazuje na to, da so že takrat načrtovali uporabo posebnih prikritih ukrepov zoper Franca Kanglerja in ostale osumljene.

  Ob prebiranju in analiziranju zgoraj objavljenih uradnih zaznamkov ne morem mimo dejstva, da niti v enem primeru podatkov ni nudila neka verodostojna oseba, ki bi izpostavila svojo identiteto, brez strahu pogledala županu Kanglerju in ostalim v obraz in jim predočila dokaze. V popolnoma vseh uradnih zaznamkih gre za neimenovane vire ali pa vire, ki se ne želijo izpostavljati, nudijo pa podatke, ki so neverodostojni in jih je popolnoma enostavno preveriti s klasičnimi oblikami policijskega dela. Predvsem pa uradni zaznamki nudijo informacije, v katerih viri predvidevajo, kaj se »bo« zgodilo v prihodnosti in kaj »bo« župan Kangler po njihovo storil, dogodek pa je še daleč od realizacije ali pa nikdar ni bil izveden.

  Popolnoma nesprejemljivo se mi zdi, da kriminalisti sprejmejo in zapišejo takšne informacije v obliki uradnih zaznamkov, v nadaljevanju pa je na podlagi teh dokumentov zoper nekoga odobren nek prikriti preiskovalni ukrep. Izvajanje prisluhov je poseg v najintimnejši del človekove osebnosti in odobritev takšnega ukrepa mora biti izvedena na najbolj zakonit način. Ali v primeru Franca Kanglerja na podlagi navedenih ugotovitev obstaja sum, da so kriminalisti prisluhe zoper njega in ostale načrtno izsilili z nekimi neverodostojnimi informacijami, izključno anonimnih virov, brez enega pravega, trdnega dokaza? Presodite sami.

  Vsi zgoraj navedeni uradni zaznamki so dokumenti, ki so bili kot priloge priloženi k njihovi pobudi za izdajo odredbe o prisluhih. S sistematično analizo uradnih zaznamkov se mi postavlja vprašanje, ali so bili le krinka za pridobitev odredbe za nadaljnje ukrepe, s katerimi bi naklepno kriminalizirali županovanje Franca Kanglerja? Kot bomo v nadaljevanju lahko videli, so prisluhi zoper osumljene trajali šest mesecev in tudi prisluhi do danes niso dali niti enega pravnomočno zaključenega procesa, ki bi dokazal kakršnokoli kriminalno dejavnost Kanglerja in ekipe. Še dodaten dokaz temu je, da kazenske ovadbe, podane zoper Kanglerja, kljub uporabi prisluhov, padajo kot po tekočem traku z ugotovitvami sodne veje, da v danih primerih sploh ne gre za kazniva dejanja.  

  Ob tem je nujno potrebno izpostaviti takšen neprimeren način dela policije v predkazenskem postopku, skratka uporabo anonimnih virov pri pridobivanju informacij o kriminalni dejavnosti določenih oseb. Na način, kot je tukaj opisan, policija nikakor ne bi smela delovati, saj potemtakem lahko vsakdo o nekom poda neke napol resnične, namišljene ali celo zlonamerne informacije in se ga organi pregona lahko nemoteno lotijo. Če bi policija že v osnovi izločila neuporabne informacije in animirala vire k podaji preverljivih, verodostojnih podatkov, do kršitev človekovih pravic in ostalih anomalij ne bi prihajalo. Ali je šlo v primeru Franc Kangler na podlagi vseh ugotovitev izključno za njegovo diskreditacijo in uporabo neprimernih sredstev v kazenskem postopku, naj javnost presodi sama. Osebno smatram, da se bo v prihodnosti moral pojaviti nekdo, ki bo potrkal na prava vrata in zahteval, da se spremenijo določila, ki omogočajo takšen način delovanja organov pregona. 

  Dne 7.2.2009 je Višja državna tožilka Okrožnega državnega tožilstva v Mariboru Elizabeta Györkos, na pobudo kriminalistov SKP PU Maribor, predlagala Preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Mariboru, da odredi izvajanje ukrepa prisluha zoper Franca Kanglerja in še dva osumljenca.

  – SE NADALJUJE – 

   

  P. S.:

  Knjiga ŽUPANOV BOJ ni več v prosti prodaji, kontakt za naročilo ali nakup: zoran.saric@triera.net   

   

  NEKDO IZ OZADJA ZLORABIL VES DRŽAVNI APARAT ZA OBRAČUN S POLITIČNIM TEKMECEM

   

  Naslovna FOTO: Franc Kangler, vir: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2878735929048295&set=t.100004579456632&type=3

  OBVEŠČANJE O OBJAVAH

  Bodite prvi obveščeni o novih objavah.

  Ne pošiljamo neželene pošte!

  Zadnje objave

  KO PORTAL 24UR.COM LAŽE O LINDAVU

  UDBOMAFIJSKI UMOR ODLIČNEGA KRIMINALISTA

  LIPICANCE KOLJEJO! JEDO NA BRDU?!

  ZAROTA VELIKIH STARCEV

  REVOLUCIJA V ZRAKU

  Najbolj brano zadnjih 7 dni

  DONIRAM s kreditno ali z debetno kartico, PayPal:  ';

  Sorodne objave

  4 KOMENTARJI

  1. Pred dnevi je padla še 25 OBTOŽNICA KRIMINAL TOŽILCEV ZKS PROTI FRANCU KANGLERJU!
   ————————————————————————————————
   V sleherni državi ali državni tvorbi planeta Zemlja, bi odletele glave pravosodnega ministra, prvega tožilca in vseh, ki so sodelovali v kriminalu in celo napredovali v sistemu lopovskega kriminala Krivosodja M.Kučana & Masleša & a la truma Zalarjev et Consortes.
   Sprožili bi se kazenski postopki , barabe pa bi gnile po preiskovalnih zaporih – ampak v Udbokučanistanu tega ne bomo (še) doživeli, ker dejansko vlada Banda Štirih .
   ” B4 – Kučan Milan + CK ZKS + Golobič Gregor + Rdeče Krivosodje Kočevje 1943″

  2. Good day! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and starting a new project in a community in the same niche. Your blog provided us beneficial information to work on. You have done a marvellous job!

  PUSTITE KOMENTAR

  Prosim vnesite svoj komentar!
  Prosimo, vnesite svoje ime tukaj