Več

  REFERENDUMSKA ANTIPROPAGANDA ZOPER NOVELO ZAKONA O VODAH JE SPREVRŽEN DESANT NA VLADO RS

   

   

   

  - Advertisement -

   

  Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 25. maja 2021 sprejel Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G). Odlok je objavljen v Uradnem listu RS, številka 84/21. Glasovanje na referendumu se izvede v nedeljo, 11. julija 2021,” je 31. maja na svojih spletnih straneh objavila vlada RS. Danes je ta nedelja – ta referendumski dan.

  Pogled na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G), o katerem danes odloča referendum, pokaže in dokaže, da vsa kričeča antipropaganda, ki jo podžigajo opozicija, nevladne organizacije, civilne ikone tja do pecilnega praška itd., tuli absolutno mimo Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G), ki ga očitno sploh prebrala ni.

  Gre le še za en desant na zdajšnjo slovensko vlado na čelu s PV Janezom Janšo, ne pa za boj za pitno vodo, kot laže in izprijeno javnost zavaja agresivna opozicijska antipropagadna. Gre za zavržno politikantsko zlorabo samostalnika “VODA”.

  Smešni so tisti, ki patetično priznavajo, da novele zakona niso prebrali, a bodo na referendumu glasovali PROTI (noveli zakona) – malomarnost pa taka, prebrali niso pičlih štirih členov zakonske novele na dveh drobcenih straneh, za kar oči porabijo par minut. Tole je ta novela zakona – torej Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G):

   

   

  Vir: https://twitter.com/rs_mop/status/1412738210283851777/photo/1

   

  6. in 7. odstavek 14. člena Zakona o vodah, ki ju je novela Zakona črtala, sta se glasila takole: 

  (6) Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena lahko vlada na predlog nosilcev prostorskega načrtovanja določi drugačno zunanjo mejo priobalnih zemljišč, ki zoži priobalno zemljišče, če:

  1.     gre za poseg na obstoječem stavbnem zemljišču znotraj obstoječega naselja,

  2.     se s tem ne povečuje poplavne ali erozijske nevarnosti ali ogroženosti,

  3.     se s tem ne poslabšuje stanje voda,

  4.     je omogočeno izvajanje javnih služb,

  5.     ne omejuje obstoječe posebne rabe voda in

  6.     to ni v nasprotju s cilji upravljanja z vodami.

  (7) V predlogu iz prejšnjega odstavka morajo biti v skladu s predpisi o vodah predvideni tudi ukrepi, potrebni za izravnavo vplivov nameravanega posega na doseganje ciljev upravljanja voda.”

   

   

   

   

   

   

   

  37. člen Zakona o vodah, ki ga je novela Zakona dopolnila in modificirala, je zvenel takole:  

  (1) Na vodnem in priobalnem zemljišču ter na območju presihajočih jezer ni dovoljeno posegati v prostor, razen za:

  1.     gradnjo objektov javne infrastrukture, komunalne infrastrukture in komunalnih priključkov na javno infrastrukturo ter z gradnjo objektov javne infrastrukture neposredno povezane ureditve, ki se načrtujejo na podlagi predpisov s področja umeščanja prostorskih ureditev državnega pomena v prostor, če izpolnjujejo pogoje iz tretjega odstavka tega člena,

  2.     gradnjo objektov grajenega javnega dobra po tem ali drugih zakonih,

  3.     ukrepe, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda,

  4.     ukrepe, ki se nanašajo na ohranjanje narave,

  5.     gradnjo objektov, potrebnih za rabo voda, ki jih je za izvajanje posebne rabe vode nujno zgraditi na vodnem oziroma priobalnem zemljišču (npr. objekt za zajem ali izpust vode), zagotovitev varnosti plovbe in zagotovitev varstva pred utopitvami v naravnih kopališčih,

  6.     gradnjo objektov, namenjenih varstvu voda pred onesnaženjem, in

  7.     gradnjo objektov, namenjenih obrambi države, zaščiti in reševanju ljudi, živali in premoženja ter izvajanju nalog policije.

  (2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je poseganje v prostor na priobalnem zemljišču v tlorisni širini od 15 metrov od meje vodnega zemljišča do zunanje meje priobalnega zemljišča na vodah 1. reda zunaj območij naselja dovoljeno za gradnjo pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov na podlagi vodnega soglasja, razen če je s predpisom, izdanim na podlagi tega zakona, drugače določeno.

  (3) Posegi, ki so z gradnjo objektov javne infrastrukture neposredno povezane ureditve, ki se načrtujejo na podlagi predpisov s področja umeščanja prostorskih ureditev državnega pomena v prostor, iz 1. točke prvega odstavka tega člena, se lahko izvedejo, če jih zaradi varstvenih režimov po zakonu ali zaradi nesprejemljivosti gradnje po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, ni mogoče umestiti drugam ne da bi to povzročilo nesorazmerno visoke stroške. Posegi, ki so z gradnjo objektov javne infrastrukture neposredno povezane ureditve, ki se načrtujejo na podlagi predpisov s področja umeščanja prostorskih ureditev državnega pomena v prostor, iz 1. točke prvega odstavka tega člena, se izvedejo na podlagi utemeljitve izpolnjevanja pogojev iz prejšnjega stavka v postopku celovite presoje vplivov na okolje, presoje vplivov na okolje, v postopku podaje mnenja k prostorskemu aktu ali v postopku izdaje vodnega soglasja.”

   

  Izkaže se, da miniaturna novela Zakona o vodah, o “biti ali ne biti” katere danes odločamo na referendumu, ne uvaja – ne ukinja – ne dovoljuje ničesar tistega ali takega, o čemer nabija politikantska, gverilska antipropaganda, ki se napaja tudi iz globoke države, zaprisežene prestižu, elitizmu in okupaciji dragocenih, sanjskih zemljišč tik ob rekah, jezerih, potokih, morju …   

   

   

   

  “Dosedanji Zakon o vodah je na priobalnem pasu dopuščal gradnjo objektov v javni in zasebni rabi, zaradi česar so bile na priobalnih zemljiščih zgrajene zasebne vile in celo industrijski obrati. Slika prikazuje tovarno z nevarnimi snovmi, ki je bila zakonito postavljena po prejšnjem zakonu o vodah. Po sprejetih spremembah, to ne bo več dovoljeno,” na svojih spletnih straneh ob šokantni spodnji fotografiji poudarja SDS.

   

  Tovarna NEVARNIH SNOVI tik ob reki Meži; vir: https://www.sds.si/novica/z-zakonom-o-vodah-bomo-dodatno-zascitili-vodo-20425

   

  Poanta današnjega politikantsko spohanega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G) je škodljiva – v par besedah:

   

   

   

  Kolumna, Pavle Rupar: Levičarji ne branijo pitne vode ampak svoje parcele in vile na obalah!

  OBVEŠČANJE O OBJAVAH

  Bodite prvi obveščeni o novih objavah.

  Ne pošiljamo neželene pošte!

  Zadnje objave

  Najbolj brano zadnjih 7 dni

  ON, KI RAZDVAJA …

  KO PORTAL 24UR.COM LAŽE O LINDAVU

  JEZDECI APOKALIPSE

  DONIRAM s kreditno ali z debetno kartico, PayPal:  ';

  Sorodne objave

  1 komentar

  1. VLADA, WAKE UP – POTRES JE BLIŽJE KOT TO IZGLEDA !
   ——————————————————————————————————-
   Tonemo ! Načrtno zlo manjšine – Nova OF Revolucija z drugačnimi sredstvi po Rdeči bibljiji VKP (b)
   Upor dejanskemu Zlu nad ljudmi in nad demokracijo je nuja preživetja, je dolžnost, ljudje!
   Karantansko državno pravo je dogradilo najboljšo Ustavo-Constitution of USA – mi, reveži pa v 21 stoletju blkaginje planeta Zemlja opletamo in se branimo pred demoni nadvlade, aparthajda, nesvobode in diktature nasilniške manjšine nad večino, ki ima DNK revolucijske gene v krvoločni boljševiški antičloveški in razredni NOB OF Revoluciji Avgust 1940 – Junij 1991 in pred krvoločnimi ter norimi ljudmi, ki nam sproti uničujejo, kar zgradimo z veliko muko ali pa so to zgradili naši človečanski, zavedni in domoljubni ter garaški predniki v stoletjih !
   ————————————————————————————————–——————————————-
   APARTHAJD UDBOKUČANIZMA – KRIMINAL KRIVOSODJE POSTOPNO UBIJA NEDOLŽNE V SENCI IZPOSTAVLJENEGA NASILJA NAD DEMOKRACIJO

   1 – terorizira državo s pomočjo ekstremistov, kar je jasno in glasno najavila komunistična Levica !
   2 – obremenjuje državo in ljudi z namontiranim referendumom o vodah
   2.1 – dovoljuje pa hkrati tudi betonski drekovod Jankovićev čez vodovarstveno območje S Ljubljane
   ——————————————————————————————————
   HKRATI PA PARTIZANSKO KRIMINALNO KRIVOSODJE KRIVI HRBTENICE NEDOLŽNIM IN JIH UBIJA TER
   GENERIRA NAČRTNO ZMEDO, KAOS IN STRAHOVLADO!
   Ne spreglejte v senci referenduma :
   https://www.mojcavocko.si/orosi…
   ———————————————————————————————————-
   Mnenje:
   Če se bo ali ko se bo resnično demokratična vlada lotila reforme Krivosodja nazaj v Pravosodje, se bo
   zgodilo podobno in v močnejšem in eksplozivnem navalu – izvozu Laži v Evropo in v svet, kot se to dogaja v zvezi z mediji zadnje mesece !
   Je kdo, ki še ne verjame? Ne gre za prerokovanje, gre za analitično predvidevanje in pri tem Janeza Janše definitivno ne razumem-enako tudi njegovih partnerjev iz Koalicije tudi ne. kaj ,za vraga, čakajo?
   Namesto, da bi Vlada izvozila – ker ljubi Domovino ! – demonsko komunistično Krivosodje v Evropo in v svet, bo trapasto čakala, da bodo to storila demonska globoka država Udbokučanistan in ves kompleks levuharske groze kršenja Ustave, zakonov in človekovih pravic v generalnem za čas 50+30 let zvrnila na demokratično stran , da se bo spet in spet morala braniti in hkrati uvajati boleče spremembe.
   Trdim , da gre za sistemsko zgrešen pristop k svobodoljubnemu projektu zrušenja trdosrčne Bastilje Udbokučanizma, kar Krivosodje de facto in de jure tudi je.
   Verjamem, da se, žal, ne motim in verujem, da temu lahko prikimata najmanj dva, če ne več-pravi Svetilniki svobodnega bodočega Pravosodja v Slovenistanu , kot ddr Jaklič, dr. Boštjan M.Zupančič …
   Morda pridemo do intervjujev z njimi na tem portalu, draga Urednica! ?
   Nimam besed za opisovanje in za razglabljanje, Nedelja je, krasen Gospodov dan, dodam lahko le:
   BOG GREHE ODPUŠČA , NEUMNOSTI IN BEDARIJE ZAGOTOVO NE !
   Zato, Bog, blagoslovi Slovenijo in čuvaj slovenski svobodni rod, ki je že plačal enormno predplačilo za
   nedokončani projekt Svobodne Slovenije za vse ljudi!

  PUSTITE KOMENTAR

  Prosim vnesite svoj komentar!
  Prosimo, vnesite svoje ime tukaj