Več

  PO HABITATNI DIREKTIVI NI DOVOLJEN ODSTREL ZAŠČITENIH VRST – NE V NARAVI IN NE V NASELJIH!

   

   

  Barbarsko pobijanje ali masakriranje ZAKONSKO ZAŠČITENIH medvedov in volkov v Sloveniji – z vladnim “žegnom” in pod zlagano pretvezo zaščite ljudi -, ki se je sprožilo lani, za njim pa tičijo močni finančni interesi in še močnejši lobiji, je dokazano neustavno, nezakonito in pomeni grobe kršitve zakonodaje EU. To utemeljuje tudi svež javni komentar AniME z naslovom POBOJI SLOVENSKIH MEDVEDOV Z DOVOLJENJEM DRŽAVE – citat:

  Pri nas z ulovom in mesom medvedov trgujejo lovske družine, Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) ter nekaj podjetij, ki so z lovskimi družinami in ZGS povezana. V Sloveniji so trije večji ponudniki divjačine, ki ponujajo tudi medvedje meso: štajerski Gozdič, dolenjski Meglen, ki je znan po medvedjih šapah, in škofjeloški Nimrod, ki je drugi največji ponudnik divjačine v Evropi.

  - Advertisement -

  Človekovo (lovci) krmljenje medveda predstavlja izjemno visok delež (dejansko preko 30%) njegove dejanske prehrane, če upoštevamo, da gre za divjo živalsko vrsto in ne rejno žival. S kaloričnim krmljenjem načrtno povečujejo populacijo medvedov, zadrževanje večjega števila medvedov na območju krmljenja, medvedke pa imajo zaradi dostopne krme bolj zgodaj in večkrat mladiče kot na področjih kjer se krmljenje ne izvaja. Lovec Lado Švigelj v svoji knjigi Medved v Sloveniji navaja: »Medved je naša najimenitnejša divjad zaradi svoje velikosti, lepote, krasne trofeje, še prav posebno zaradi redkosti. V splošnem sodi medved v Evropi med izumirajoče vrste divjadi.« in dodaja, da z rednim krmljenjem »bi tudi ne bilo več treba, da je zaščiten kot naravni spomenik, postal bi naša redna lovna divjad.« 

  Medveda ogroža uničevanje in krčenje življenjskega prostora zaradi prometne infrastrukture, intenzivnega kmetijstva in naseljevanja ljudi v habitate zveri ter zaradi intenzivnega lova. Povprečna starost pobitih medvedov znaša manj kot tri leta, medvedji mladiči pa živijo z materjo dve leti. Medvedov kožuh je zaželena trofeja doma in v evropskih državah, kjer je lov na medveda strogo prepovedan (Italija, Avstrija), njegove tace pa so draga delikatesa. Medvedje meso v prestižnih restavracijah v alpskih državah sodi v vrh gastronomske ponudbe in je sploh najdražja »divjačina«. 

  Zavod za gozdove Slovenije (ZGS), ki ga zanima samo proizvodna funkcija gozda, sem pa spadajo tudi gozdne živali, podaja Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) predloge za poboj medvedov. Od poboja medvedov (prodaja ulova, prodaja trofeje, prodaja mesa) ima ZGS vsaj milijon evrov dobička letno. 

   

   

  Agencija RS za Okolje (Arso) je tudi letos junija znova nezakonito odločila, da bodo lovske družine in upravljavci lovišč s posebnim namenom odstrelili 115 medvedov, od tega kar 80 mladičkov, ki živijo v naših gozdovih in ne ogrožajo ljudi. Predvidevanje, da naj bi teh 115 medvedov potencialno lahko ogrožalo ljudi, je nezakonito in nemoralno. Upravno sodišče je prejšnji teden znova ugodilo zahtevama dveh društev za varstvo okolja in narave za izdajo začasne odredbe ter odložilo izvršitev dovoljenja Arsa do pravnomočne sodne odločitve. Izkazana je namreč nepopravljivost škode, ker odstreljenih medvedov kot strogo zavarovane živalske vrste ne bo mogoče nadomestiti. Poleg tega bi bilo z izvršitvijo izpodbijanega akta poseženo v biotsko raznovrstnost in varstvo naravnih vrednot. 

  Lanskoletni interventni zakon, ki so ga izvedli pred tem predlogom je bil spoznan za neustavnega, a se je pred odločitvijo Upravnega sodišča že izvedel. Ubitih je bilo okoli 200 medvedov in 25 volkov. Še vedno se ugotavlja odgovornost ustavnih sodnikov, ki so očitno v dogovoru z interesnimi skupinami zavlačevali z razsodbo skoraj eno leto in tako omogočili največji poboj zaščitenih vrst pri nas. Interventni zakon je predvideval odstrel 11 volkov, torej je bilo kar 14 volkov ubitih v krivolovu. Naših oblastnikov nič ne ganejo dejstva, da dovoljenja za lov povzročajo tudi povečan krivolov. Dokaze o dogovarjanju in spodbujanju nezakonitega lova na ogrožene vrste kot sta medved in volk, lahko vidite v komentarjih rejcev in lovcev spodaj. Lado Bradač je predsednik lovske zveze in Direktor direktorata za policijo in druge varnostne naloge, pa vendar ne more zagotoviti podatkov koliko lovcev, ki izvajajo krivolov, sploh obravnavajo in kaznujejo, ter koliko je nesreč z lovskim orožjem. Teh podatkov ne vodita ne Lovska zveza in ne policija. 

  Arso ni upošteval pripomb stranskih udeležencev (društev, ki imajo pravico zastopati interese ohranjanja narave v vseh upravnih postopkih), ki so opozarjali, da je vladni ukrep utemeljen na enak ali malo prilagojen način kot pri dokumentih, ki jih je MOP izdajal v preteklih letih in so bili s strani sodne veje oblasti spoznani za nezakonite oziroma neustavne. 

   

   

  6.8.2020 je Arso zavrnil pripombe nevladnih organizacij glede predvidenega poboja 115 medvedov, takoj naslednji dan pa je sprejel dodaten predlog ZGS za poboj še 220 medvedov – torej naj bi jih do 30. septembra 2021 v malo več kot enem letu pobili 335, ne glede na to, da so z lanskim neustavnim interventnim zakonom že pobili 200 medvedov. Prav to smo pričakovali in opozarjali javnost, saj so si interesne skupine že vnaprej določile število medvedov za odstrel in načrtovale dobiček od odstrela ogrožene vrste. 

  Pritisk dobičkarskih interesnih skupin je očitno ogromen in se ne ozira na nepopravljivo škodo, ki jo bo povzročil poboj medvedov, saj bi v dobrih dveh letih skupno pobili 535 medvedov, kar je več kot polovica populacije v Sloveniji. Pri omenjeni številki niso upoštevani naravna smrtnost, nesreče in krivolov. 

  Kmetijska ministrica Aleksandra Pivec problematike ni reševala v skladu s slovensko in mednarodno zakonodajo, ki omogoča 100% financiranje zaščitnih ukrepov, temveč je podpirala dobičkarske interesne lobije, za škodo, ki so jo medvedi povzročili kmetom (ki pa ni bila nič večja kot prejšnja leta), pa je krivila nevladne organizacije in sodišča, ki so preprečevali poboje medvedov. Da so poboji ustavno nezakoniti in kršijo evropsko ter mednarodno zakonodajo, zaradi česar so bili zavrnjeni s strani upravnega sodišča, ministrice ni zanimalo.

   

  FOTO, vir: https://info630882.wixsite.com/alpeadriagreen/

   

  Interesne skupine na čelu z ZGS so neverjetno kreativne pri iskanju rešitev, kako zaobiti slovensko in mednarodno zakonodajo. S pripravo pravilnikov, odlokov, interventne zakonodaje, »strategij« ali drugih dokumentov, ki odstrel vsebinsko in številčno utemeljujejo na enak oziroma prilagojen način kot v prejšnjih letih – na zadnje na osnovi kontradiktorne ekspertize »strokovnjaka« Klemna Jerine (ki je osebno povezan z lovci in ZGS) in ki so bili sodno razveljavljeni, ne morejo spremeniti nezakonitosti uvajanja lova na zaščiteno živalsko vrsto. 

  Slovenska in evropska zakonodaja dovoljujeta odstrel medveda kot glavni ukrep upravljanja s populacijo medveda šele potem, ko so izkoriščena vsa preventivna sredstva (npr. prenehanje krmljenja medvedov, povečano financiranje zaščitnih ukrepov v okviru kmetijske politike, zeleni mostovi na avtocestah, kamere, ultrazvočni odganjalci itd.), česar pa do sedaj niso implementirali, niti ni videti, da bi se kdo na pristojnih ministrstvih s tem aktivno ukvarjal. 

  PO HABITATNI DIREKTIVI, NAJVIŠJEM ZAKONODAJNEM AKTU EU, NI DOVOLJEN ODSTREL ZAŠČITENIH VRST, NE V NARAVI IN TUDI NE V NASELJU!  

   

  FOTO: Profimedia, vir: Reporter

   

   

   

  &  &  &

  PODPIRAM(O) SLOVENSKI NEODVISNI MEDIJ:
  Spletni medij DOSJE – od 20. 5. 2020 pri Ministrstvu za kulturo RS vpisan v Razvid medijev RS -, ki ne prejema nikakršne subvencije, želim(o) podpreti z donacijo:  https://www.paypal.com/paypalme/mojcavocko?locale.x=en_US

  OBVEŠČANJE O OBJAVAH

  Bodite prvi obveščeni o novih objavah.

  Ne pošiljamo neželene pošte!

  Zadnje objave

  KO PORTAL 24UR.COM LAŽE O LINDAVU

  UDBOMAFIJSKI UMOR ODLIČNEGA KRIMINALISTA

  LIPICANCE KOLJEJO! JEDO NA BRDU?!

  ZAROTA VELIKIH STARCEV

  REVOLUCIJA V ZRAKU

  Najbolj brano zadnjih 7 dni

  ON, KI RAZDVAJA …

  JEZDECI APOKALIPSE

  KO PORTAL 24UR.COM LAŽE O LINDAVU

  POPIS KUR

  BOLEZEN – KAKO NASTANE IN KAKO SE ZDRAVI

  DONIRAM s kreditno ali z debetno kartico, PayPal:  ';

  Sorodne objave

  PUSTITE KOMENTAR

  Prosim vnesite svoj komentar!
  Prosimo, vnesite svoje ime tukaj