Več

  ALI MAFIJA “ŠČITI” SPOREN II. TIR PRED IZGRADNJO NA KLJUČ?!

   

   

  Alarmantnost gradnje II. železniškega tira med Divačo in Koprom tiči tudi v dolini Glinščice, ki je naravni rezervat, zaščiten z Naturo 2000! A tu se ta sporna ali koruptna saga šele končuje ali začenja …

   

  Dolina Glinščice – naravni rezervat, mednarodno zaščiten z Naturo 2000; vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Naravni_rezervat_doline_Glin%C5%A1%C4%8Dice#/media/Slika:Val_Rosandra_near_Trieste1.jpg

   

  - Advertisement -

   

  “Po vseh dostopnih dokumentih lahko pred oddajo dela za enotirno progo Koper – Divača opozarjamo, da izdelovalci projektne dokumentacije niso spoštovali sprejetih Pravilnikov, TIS standardov in da proga ni kategorizirana po TEN-T oziroma TIS-uredbi. 

  V oceni so specificirani samo tisti ključni elementi, ki pomembno vplivajo na neprimerne izhodiščne parametre, ki jih v nadaljevanju navajamo.

  1. Neprimeren krivinski radij na profilu proge Pravilnik (Ur.l. 14/03,61/07 -ZVZeIP in 92/10), 11.člen
  2. Neupoštevanje kriterijev za kategorizacijo proge po TIS standardu – Uredbi, UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1299/2014 z dne 18. novembra 2014 o tehničnih specifikacijah za interoperabilnost v zvezi s podsistemom „infrastruktura“ železniškega sistema v Evropski uniji točka 4.2 in 4.2.1
  3. Neupoštevanje pogojev požarne varnosti, tako pri projektiranju kot nadzoru izgradnje predorov

  UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1303/2014 z dne 18. novembra 2014 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi z „varnostjo v železniških predorih“ železniškega sistema Evropske unije

  1. Neupoštevanje minimalnega standarda varnosti za mobilnih sredstev za mešani promet UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1302/2014 z dne 18. novembra 2014 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemom „tirna vozila – lokomotive in potniška tirna vozila“ železniškega sistema v Evropski uniji

  Člen 1, Člen 3, Priloga 4.1.4 Razvrstitev tirnih vozil za namen požarne varnosti (potniška tirna vozila kategorije B (vključno s potniško lokomotivo).  

  1. Projektant ni izračunal kapaciteto proge v primeru z in brez izogibališča. Nikjer ni pogoja kapacitete proge z realnimi voznimi sredstvi.
  2. Ni idejne rešitve končne dvotirne proge ob upoštevanju Uredbe komisije (EU) št. 1303/2014 (Varnost v železniških predorih).  
  3. Pri pregledu instaliranih moči napajalnih postaj in izpisanih projektnih nalogah ni nikjer opredeljena vožnja vlakov v snopih in potrebna moča za napajanje pri vožnji petih vlakov v snopu (1 + 3 +1) =5. Trije vlaki v sredinskem delu odseka z modelom dvovprege.” 

  – (nelektoriran) citat iz dokumenta z naslovom Ocena primernosti projekta PZI, ki ga je izdelalo podjetje ALEA iC in je osnova za parametre Nadzora podjetja DRI in Super nadzora podjetja Mind inženiring na osnovi tehnično – inženirskih pogojev za projektiranje železniških prog, datiranega z 20. 3. 2021, ki ga je pripravila strokovna skupina, na čelu katere je prof. dr. Jože Duhovnik.

   

  Vir: https://referendumdrugitir.si/post/490388/skupni-imenovalec-vseh-treh-problematicnih-projektov-je-predrznost-samovoljaoblastna-arogantnost-terpohlep-po-davkoplacevalskem-in-evropskem-denarju

   

  Vir: https://referendumdrugitir.si/photos/photo/270684

   

  Strokovna skupina na čelu s prof. dr. Jožetom Duhovnikom vztraja pri svojih strokovnih stališčih in strokovno spotika načrtovano gradnjo II. TIRA med Divačo in Koprom, za katero trdi in utemeljuje, da izkazuje tako alarmantno nestrokovnost kot koruptnost. 

  Nestrokovno, brez upoštevanja mednarodnih standardov so vnaprej vgrajeni modeli popravljanja projekta, kar bodo ANEKSI. In ANEKSE bo potrjevala vlada RS. Ista vlada RS skozi vso zgodovino, kjer je bilo sistematično neupoštevanje zakonov in legalnih postopkov, ki si jih je privoščila skupina projektantov in vedno prikrojevala prave podatke,” za spletni medij DOSJE strokovno pojasni prof. dr. Jože Duhovnik, specialist za konstruiranje in projektiranje ter nekdanji dekan Fakultete za strojništvo v Ljubljani. Prav v navedenih 7. točkah /op.: citirane zgoraj/ so projekti PZI neusklajeni z evropskimi standardi. Neusklajena je specifikacija o voznih karakteristikah in druga še nevarnejša je požarna varnost v tunelih. Rezultat te neusklajenosti bodo zmanjšane transportne zmogljivosti na samem odseku Koper – Divača. Če pa bodo zmanjšane na tem odseku, se bo zmanjšala tudi transportna kapaciteta po vsej Sloveniji, in to bomo in bodo plačevali naši zanamci. Zanimivo je, da je projekt za izvedbo izdelalo isto podjetje (ELEA iC) kot šentviški predor, ki je na leto zaprt najmanj 25 dni. Povezava sedanjega ministra s predsednikom DARSA ni naključna, ampak simptomatična. Zanimivo je, da nihče – niti od sedanjega ministra niti prejšnjih ministrov – ne želi sploh razpravljati o problemih nespoštovanja standardov pri projektiranju, kar dokazuje, kako je denar lepljiv tako z desne kot leve strani. 

   

  KORUPCIJA PO 2. TIRU /objava 18. 3. 2021/

   

  “Določeno okrožje, recimo temu mafija, tudi projektantska mafija, da ne bomo mislili, da je to kar tako – tudi ta mafija se zmeni, kako bo ministre, poslance nahecala, da bodo oni glasovali. In kdo bo iz tistega celotnega nabora vseh podatkov glasoval proti od poslancev recimo, če pa ne ve, za kaj se gre.” prof. dr. Jože Duhovnik, FAKTOR 18. 3. 2021.

   

  Vir: https://www.youtube.com/watch?v=h9OVuduOTw8

   

  “To pomeni tisto, kar je tudi doktor Duhovnik omenil: že v projektu so narejena oprijemališča, namenjena aneksom.” – Emil Milan Pintar, FAKTOR 18. 3. 2021.

   

   

  Pri odseku Črni Kal – Koper je triumfiral monopolni Kolektor iz Idrije, kot EDINI ponudnik na mednarodnem razpisu! 

   

   

  /Nelektoriran/ citat iz odziva mag. Tomaža Štebeta, med drugim člana Neformalne skupine za novelacijo/ponovno ovrednotenje projekta II. TIR:    

  “Prispevek je moj odziv na zadnje dejanje – izbor ekskluzivnega izvajalca brez konkurence. Pa ne o tem, pač pa o zgodovini 20-letnega mrcvarjenja investicije drugega tira Divača Koper. Priča smo že kar sramotno organizacijsko vodene in nestrokovno zasnovane investicije z velikimi tveganji in na koncu visoko ceno. Predvsem pa inženirsko slabo vodenem konceptu po izstopu Italije o skupni trasi EU šestega sredozemskega koridorja leta 2010. Njihov interes ni bilo sodelovanje pač pa zavlačevanje. Raje nam konkurirajo z Avstrijo in skupaj že dokončujejo hitro tranzitno progo preko Vidma, Celovca, Gradca do Dunaja in na vzhod. Zato je izrednega pomena kako učinkovito in sodobno povezavo Luke Koper zgradimo skozi celotno Slovenijo.

   

  Mag. Tomaž Štebe, vir: https://sites.google.com/site/stebetomaz/Home/About

   

  Zanimivosti – pomembno poučno zgodovinske:

  • Leta 2003 sedma Vlada RS (Rop, Pavliha) sprejme traso mimo meje z Italijo za povezavo tako Kopra in Trsta kot del koridorja. Finančni minister Mramor je bil odločno proti! Predvidevam, da se je kot dober gospodar zavedal pomena učinkovitosti že takrat. Citiram njegovo izjavo iz leta 2015: »Poleg tega želimo povečati učinkovitost javne porabe. Po nekaterih podatkih je bilo razmerje med vloženimi sredstvi in prihodki od naložb v Sloveniji 0,7 EUR, povprečno razmerje v EU pa 2,5 EUR.«
  • Leta 2008 je bila, na podlagi trase iz leta 2003, soglasno usklajena in potrjena skupna trasa dvotirne železniške povezave Trsta in Divače ter Kopra in Divače, ki se združita pri Črnem kalu kot del koridorja 6.
  • Na tej trasi se vztraja tudi po odpovedi Italije. Italija je odstopila zato, ker je izdelan investicijski program v letu 2008 pokazal, da bi ta trasa imela precejšen vpliv na geologijo in hidrogeologijo krasa.
  • Izjava enega od odgovornih /op. uredništva: dr. Patrick Vlačič, takrat minister za promet RS/ septembra 2011 (povzeto nelektorirano iz zapisnika debate): »… cifra podzemnega vozlišča tako enormno velika, da vi in jaz veva, da je nikoli ne bi zgradili. To je ta majhna drobcena napaka v tem vašem planu. Ker so cifre tako enormne podzemnega vozlišča v eno in drugo stran proge s hitrostjo 160 na uro .. Pod zemljo vozlišče je imelo tako cifro v oceni koliko bi stalo, da bi s tem denar popravili tri četrt slovenske infrastrukture, da bi lahko bila bistveno boljša. .. gre za to, da naredimo smiselno porabo davkoplačevalskega denarja za slovensko infrastrukturo. Vozlišče pod zemljo bi bilo tako drago, da ga ne bi nikoli zgradili. Če bi ga pa, bi pa ta denar lahko bistveno bolj pametno kje drugje porabili.«
  • Italija je leta 2015 dokončno opustila skupno trasirano različico sredozemskega koridorja EU.
  • Če bi bilo malo odgovornosti pri odgovornih na ministrstvih in v vladi bi morali ponovno proučiti tako potek trase kot tudi celotno investicijo kot to predpisuje Uredba UEM, v bistvu predpis kako se strokovno zasnuje investicija in pripravi projektna dokumentacija.

  Po vstopu Slovenije v EU prvega maja 2004 bi morali upoštevati tudi vse direktive finančne, infrastrukturne in okoljske narave pa jih odgovorni ne želijo in zares nočejo upoštevajo, zraven pa trdijo da bi radi spoštovali EU zakonodajo in način delovanja. Sicer je to kršitev zakonodajno finančno proračunskih in projektnih predpisov ter kazniva opustitev dolžnih ravnanj odgovornih odločevalcev in projektantov in pristojni organi, če že politika tega ne zmore bi se morali odzvati.

  • Vztraja se na trasi proge z vijuganjem okoli Tinjana in Ospa, nevarnim križanjem AC in železniškega viadukta (podminirate zgornjega in podrete še spodnjega), nepovratnimi in škodljivi posegi v okolje in naravo ter na zastarelih specifikacijah in načinu gradnje: najprej levi in ob obratovanju še desni tir, brez potniških postaj, enosmerno napajanje, štiri predorske cevi (skoraj 90 metrski poseg) … 
  • Ponujene so ustreznejše rešitve. Vrsta naslovnikov je bila poprošena in pozvana, da pretehtajo okoliščine in se odgovorno odzovejo.

  Nekaj o tem na povezavi: https://drive.google.com/file/d/1F–4o3fcNywh0HzJ3EUYuX5wsedgTKxH/view

  /konec citata/

   

   

  Vili Kovačič se skupaj s strokovnjaki zoper gradnjo II. TIRA bori že od začetka te sporno-koruptne sage. Marca 2018 je na Vrhovnem sodišču RS celo uspel s pritožbo, s katero je izpodbijal zakonitost referenduma o zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača – Koper, ki mu je posvetil tudi spletno stran:

  https://referendumdrugitir.si/

   

   

  Da, izgradnja II. TIRA bo uničevala celo NARAVNI REZERVAT DOLINE GLINŠČICE, zaščiten tudi z Naturo 2000 – skozi to čudovito dolino so že stari Rimljani napeljali 14 kilometrov dolg vodovod do središča Trsta. Glinščica je edini površinski potok tržaškega krasa.

   

  Potok Glinščica v dolini Glinščice, zaščiteni z Naturo 2000; vir: https://www.youtube.com/watch?v=GIFSe5w4Z1A&t=36s

   

  Gradbena dela za II. TIR v naravnem rezervatu doline Glinščice, ki sodijo med pripravljalna, naj bi se začela avgusta letos:    

  http://www.drugitir.si/novice/2020-03-27-Podpisana-pogodba-za-gradnjo-objektov-cez-dolino-Glinscice

   

   

  TV-polemika o spornem II. TIRU s prof. dr. Jožetom Duhovnikom in novinarjem/urednikom Petrom Jančičem 27. februarja 2019:

   

   

  Naslovna FOTO: del trase II. TIRA – zajem slike; vir: https://www.youtube.com/watch?v=GIFSe5w4Z1A&t=36s

  OBVEŠČANJE O OBJAVAH

  Bodite prvi obveščeni o novih objavah.

  Ne pošiljamo neželene pošte!

  Zadnje objave

  Najbolj brano zadnjih 7 dni

  DONIRAM s kreditno ali z debetno kartico, PayPal:  ';

  Sorodne objave

  3 KOMENTARJI

  1. Oh my goodness! Incredible article
   dude! Thank you so much, However I am encountering issues with your RSS.

   I don’t understand the reason why I am unable to subscribe
   to it. Is there anyone else getting
   the same RSS problems?
   Anyone who knows the solution can you kindly respond?

   Thanx!!

  2. When I initially commented I appear to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and
   now each time a comment is added I recieve four
   emails with the same comment. Is there a means you can remove me from that service?
   Thanks a lot!

  PUSTITE KOMENTAR

  Prosim vnesite svoj komentar!
  Prosimo, vnesite svoje ime tukaj