test
Več

  ALI SE LAHKO POMLADIMO?

  Zoran Dernovšek - Raketka, inovator, izumitelj, odlikovan častnik SV
  Zoran Dernovšek - Raketka, inovator, izumitelj, odlikovan častnik SV
  Zoran je človek, za katerega nekateri trdijo, da naj bi leta 1991 končal zgodbo o Jugoslaviji. Sicer je raziskovalec ter inovator od mladosti, nemiren duh, ki ne priznava besede nemogoče. Človek mnogih poklicev in znanj. Zadnjih 10 let se ukvarja z ekologijo, naravoslovjem, medicino. Njegova izražena mnenja so globlja od površinskega branja, saj pogosto pove tudi neizpovedano, včasih le med vrsticami. Vredno pozornega in večkratnega branja.

   

  Znani ste po uporabi in raziskovanju alg, so morda alge temelj mladosti?

  Alge same po sebi ne morejo biti eliksir mladosti, saj imajo v obliki, kot jo kupite, pomanjkljivosti in so tako v učinkih nepopolne, kar je značilno tudi za vse druge terapije, ki želijo povrniti ali ohraniti mladost. 

   

  Najprej se moramo vprašati, kaj je staranje.

  - Advertisement -

  Staranje je entropija – nenadzorovano naključno propadanje organizma, pri katerem celice umirajo hitreje, kot se rojevajo. Če ta proces opazujemo z biomedicinskega stališča, bomo videli, da je staranje v osnovi “vrsta bolezni”. Vsako poslabšanje stanja ali kakršna koli sprememba organizma na slabše (kar povzroči druge zdravstvene težave) je pravzaprav tudi splošna definicija bolezni. Osnovna definicija staranja je, da se celice v realnem času ne obnavljajo toliko, kot bi se morale. Starejši kot ste, dlje časa traja, da se vse celice v telesu zamenjajo, nekatere pa se sploh ne obnovijo.

   

  V čem je bistvo problematike staranja?

  Bistvo problema je v tem, da se naše telo, kot ogromen simbiotski organizem, sestavljen iz različnih kolonij celic, ne obnavlja dovolj hitro. Če želimo ostati mladi, bi se moralo vsak dan roditi več celic, kot jih umre, a tako gre v povprečju le nekje do 25. leta, pri posameznikih morda malo več. Po 25. letu se obnavljanje organizma zmanjša, kar pomeni, da dnevno umre več celic, kot se jih rodi. K temu prispeva tudi zastrupljeno okolje v telesu, čeprav je vzrokov za staranje še več drugih. Poskušam izolirati temeljni problem staranja in prepričan sem, da lahko proces staranja že danes upočasnimo ali ga, vsaj za nekaj časa, obrnemo v proces pomlajevanja.

   

  Kateri procesi so po vašem mnenju pomembni za pomlajevanje?

  Na področju staranja je bilo narejenih veliko raziskav. Na primer, Stara zaveza omenja Noeta ali Metuzalema, ki sta bila stara več kot 900 let. Toda takrat je bilo samo okolje čisto, brez kemikalij in drugih strupov. Po mojem mnenju je to zagotovo vplivalo na tedanjo življenjsko dobo, a seveda ni bilo to edino. Po teh zgledih dolgoživosti so običajno najmočnejši ljudje v zgodovini vedno iskali način, kako ohraniti ali povrniti mladost. V sodobnem času obstaja veliko različnih pristopov. Po mojem mnenju sta lahko dva od njih veliko učinkovitejša od sedanjih, če se jih dodela, in tudi za to morda že obstaja rešitev.

   

  Splošno znano dejstvo je, da se matične celice, če jih izpostavite dodatnemu kisiku, hitreje delijo, kar pomeni, da se nove celice hitreje rojevajo.

  Na primer, če so matične celice izpostavljene hiperbarični komori (HBOT) in s tem dodatnemu kisiku, lahko to pospeši proces njihove delitve. Matične celice se rodijo v kostnem mozgu (čeprav se po novih raziskavah rodijo tudi v pljučih) kot univerzalne ali omnipotentne celice, ki se lahko na poti od mesta nastanka, do mesta ugnezdenja spremenijo v katero koli vrsto celice. Nove celice pa se morajo ugnezditi na mestih, ki so v času rojstva novih celic že zasedena s starimi celicami, slednje pa so poškodovane ali mrtve, zato ne delujejo več tako, kot bi morale. Take celice odstrani organizem z uporabo makrofagov. Matične celice potujejo po krvnem obtoku in na poti prejemajo informacije o tem, v kakšno vrsto celice naj se spremenijo in kam naj se ugnezdijo. Če je okolje, v katerem se nova celica giblje, čisto in ne vpliva negativno na informacije, ki jih celica prejema, potem se matična celica, kot nova zdrava celica, ugnezdi tam in v obliki, kot bi se morala, kolikor pa pride do blokade teh informacij, se lahko ugnezdi kot deformirana, taka, kot je bila prejšnja celica. Brazgotine so primer tega. Namesto da bi te celice zamenjal organizem z novimi, nepoškodovanimi, nove celice sicer nadomestijo poškodovane, vendar so tudi nove celice že poškodovane (zaradi popačenih informacij na poti do ugnezdenja), zato brazgotina ostane.

   

  Ali toksini (strupi) vplivajo na te celice?

  Toksin (strup) je vse, kar vpliva na okolje našega telesa, torej celice – in jih sčasoma naredi nefunkcionalne. Na primer, premalo kalija lahko povzroči težave, težave pa lahko povzroči tudi preveč kalija. Kaj je torej toksin, je relativna stvar. Majhni odmerki kave so poživilo, prevelike količine pa imajo lahko negativne učinke. Toksini ne vplivajo samo na bolezni, ampak tudi na procese regeneracije telesa. Ko se telo stara, se v njem kopiči vse več toksinov, ki ne poškodujejo samo telesa, ampak tudi popačijo informacije, ki pridejo do novih izvornih celic, kar ustvarja dvojno težavo. V našem organizmu se dnevno zamenja ogromno celic, to število je sicer odvisno od starosti, a za vse te procese veljajo enaka pravila kot za eno opazovano celico.

   

  Torej, ko se regeneriramo, se včasih regeneriramo na napačen način?

  Ko proces pospešimo z dodatnim kisikom v hiperbarični komori, se pospeši proces spreminjanja slabih celic v dobre. Makrofagi, kot del imunskega sistema, ubijajo slabe celice in v procesu njihove predelave se okolje zakisa. Kislost okolja vpliva na informacije, ki jih prejemajo nove matične celice, preveč kislosti lahko popači signal, prav tako kot toksini. Tiste sestavine starih celic, ki jih makrofagi ne morejo biološko razgraditi, kot so nekatere težke kovine ali glifosat, aluminij, živo srebro in tako dalje, se odlagajo v okoliške tekočine. Tako lahko toksini popačijo informacije, ki jih morajo izvorne celice prejeti o tem, kje, kam in v kakšni obliki jih je treba ugnezditi, in če je toksinov preveč, lahko toksini nove matične celice celo uničijo, preden slednje pridejo na cilj. Po eni strani hiperbarična komora tako pospeši proces obnove celic, hkrati pa pospeši tudi vdor toksinov iz starih celic, ki jih makrofagi uničijo, ko ustvarjajo prostor za nove izvorne celice. Zato ta proces ni kompleten, saj pozitivni učinki hkrati povzročajo tudi negativne učinke.

   

  Kaj mislite, da bi lahko bila rešitev?

  Če bi kombinirali več procesov, kjer bi se negativni učinki nedokončanih procesov medsebojno kompenzirali, bi bila to lahko zmagovalna rešitev. Zato poseg v hiperbarični komori (HBOT) ali operacija matičnih celic (SCT) včasih ne prineseta čudežev. Če pa jih izvajamo v kombinaciji z drugimi postopki, ki znižujejo zakisanost in izvajajo razstrupljanje, potem so lahko ti postopki, po mojem mnenju, učinkovitejši in učinki teh postopkov trajnejši. Ti procesi torej pospešujejo obnovo, hkrati pa zaradi samega procesa nadomeščanja celic onesnažujejo notranje okolje organizma in tako vplivajo na končni učinek obnove organizma.

   

  Postopek, ki ga sam uporabljam, je kombinacija več procesov.

  Oksigenacija (antioksidanti) je tista, ki pospeši delitev matičnih celic, pa tudi odkrivanje slabih celic. Zdrave celice praviloma z dodatno oksigenacijo povečajo svoj energijski potencial za 6-krat do 8-krat, celice, ki so kakorkoli poškodovane, pa za 1-krat do 1,5-krat. Na ta način se ustvari bioenergetska razlika, ki omogoča imunskemu sistemu, da ugotovi, katere celice so zdrave in katere ne, tako torej uniči le tiste z nižjim energijskim potencialom, ki so defektne. Drugi del je alkalizacija. Moje formule delujejo kot naravna soda bikarbona, delujejo bazično in tako vplivajo na to, da nove matične celice ne dobijo napačnih informacij, saj v veliki meri nevtralizirajo zakisanost, ki nastaja v procesu uničevanja starih celic. Ko je okolje čisto, dobijo nove izvorne celice nepopačene informacije, v kaj se morajo spremeniti in kje se morajo ugnezditi. Tretji del je purifikacija (čiščenje). Ko alge absorbirajo toksine v svoje celice, jih zaklenejo vase (in jih tako imobilizirajo), toksini se tako izločijo, v celicah alg, iz telesa. Redistribucije (prenosa v druga tkiva) strupov v teh procesih ni, kolikor na njih ne vplivamo s kemičnimi pripravki, ki uničijo alge in sprostijo zaklenjene strupe nazaj v telo.

   

  Alge so čistilci telesa, ne le ustvarjalci kisika.

  Ko združimo uporabo teh treh procesov, je sinergijski učinek vseh skupaj veliko večji, v smeri regeneracije celic, kot bi bil učinek vsakega izmed njih. Zato ima vsak proces, ki povečuje število izvornih celic in s tem pospešuje proces regeneracije, tudi negativne učinke, saj makrofagi pri čiščenju starih celic sproščajo toksine, kar samo po sebi onemogoča, da bi bil celoten proces učinkovitejši (“backfire” – povratni ogenj). Če se pred, med in po tem procesu nadomeščanja celic očistijo toksini in se zmanjša zakisanost krvi, je vse skupaj veliko bolj učinkovito. Če se pristopi le k povečani oksigenaciji ali dodajanju novih matičnih celic, je stopnja regeneracije precej nižja (zaradi povratnega ognja). Hiperbarična komora na primer v povprečju poveča hitrost delitve matičnih celic za 1,3-krat do 1,8-krat, medtem ko sinergični pristop, z oksigenacijo, alkalizacijo in s purifikacijo, pospeši celoten proces regeneracije v povprečju za 4-krat do 8-krat, kar v praksi pomeni, da se začnemo pomlajevati, saj se dnevno spet rodi več novih celic, kot jih umre. Pomlajevanje je torej možno, ohranjanje mladosti je tudi možno, za koliko časa, pa je še vprašanje. V praksi moji pristopi kažejo učinke (testirano na kratkoživih živalih), ki trenutno lahko podaljšajo življenjsko dobo za približno do 150 odstotkov glede na sicer pričakovano življenjsko dobo. Seveda so to zgolj moje izkušnje in rezultati mojega (dosedanjega) raziskovanja.

   

  Pričujoč intervju s slovenskim izumiteljem, inovatorjem, raziskovalcem Zoranom Dernovškom, ki od leta 2013 živi v Italiji, je ob njegovem obisku Makedonije julija lani naredil makedonski zdravnik Žarko Kostik, dr. med. 

   

  Vir: https://unsplash.com/photos/woman-in-white-dress-jumping-on-brown-wooden-fence-during-daytime-Hzbw7bnMufs

   

  »Na področju pomlajevanja sem do sedaj največ uporabljal formulo RENS HN+ F je danes za Dosje razkril intervjuvanec Zoran Dernovšek, znan tudi po junaškem vzdevku Raketka, ki ga kot unikatno odlikovanje spremlja iz vojne za Slovenijo leta 1991.

   

  RENS HN+ F, za odrasle

   

  Formulo ali protokol RENS njen izumitelj Zoran Dernovšek – Raketka izčrpno predstavlja na svoji spletni strani: https://www.protocolrens.org/

   

  Vir: https://unsplash.com/photos/water-flower-through-rocks-gvb84QdErNs

   

  Predmetni intervju z Zoranom Dernovškom – Raketko je bil premierno objavljen 17. julija lani v makedonskem spletnem mediju NetPress, https://netpress.com.mk/

  Naslovna FOTO, vir: https://unsplash.com/photos/woman-in-red-lipstick-beside-green-textile–CE-5hQSoOQ

  OBVEŠČANJE O OBJAVAH

  Bodite prvi obveščeni o novih objavah.

  Ne pošiljamo neželene pošte!

  Zadnje objave

  Najbolj brano zadnjih 7 dni

  JEZDECI APOKALIPSE

  ON, KI RAZDVAJA …

  POPIS KUR

  KO PORTAL 24UR.COM LAŽE O LINDAVU

  ODPRTO PISMO VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC!

  DONIRAM s kreditno ali z debetno kartico, PayPal:  ';

  Prejšnji članek
  Naslednji članek

  Sorodne objave

  PUSTITE KOMENTAR

  Prosim vnesite svoj komentar!
  Prosimo, vnesite svoje ime tukaj