test
Več

  PREDSEDNIK SRBIJE VUČIĆ MATIRAL TANJO FAJON

   

   

  “/…/ naša država se bo borila zoper ropanje Judov, zato bomo vsem mednarodnim organizacijam poslali dopis, naj nam pojasnijo, kako je Tanja Fajon ukradla Moskoviču vilo v Sloveniji in kako je ni sram, da to počne,” je na novinarsko vprašanje v živo odgovoril Aleksandar Vučić, predsednik Srbije.

  Posnetek citirane sekvence je v tvitu spodaj:

    

  - Advertisement -

   

  – celoten posnetek, ki ga je 26. marca 2021 Aleksandar Vučić objavil na svojem YouTube kanalu; citirana sekvenca se začne z novinarskim vprašanjem na 0:21 –

   

  Novinar in urednik Peter Jančič je v članku, ki ga je 10. 4. 2018 objavil v svojem spletnem mediju Spletni časopis – na spletnem naslovu https://spletnicasopis.eu/2018/04/10/leto-2017-zidan-se-kar-ni-placal-120-000-evrov-starih-kampanj/ – dokumentarno razkril kruto resnico, citat:

  Podatke za zapisano v članku sem črpal iz študije O premoženjskem in civilno pravnem položaju slovenskih judov v 20 stoletju iz leta 2008. Študijo je plačala vlada. Dogajanje je tam bolj podrobno opisano tako:

  “Pri problematiki zahtevkov za vračilo judovskega premoženja bi nekoliko podrobneje izpostavili problematiko vile družine Moskovič (danes sedež stranke SD), ki jo Judovska skupnost Slovenije še posebej omenja kot možnost vračila v naravi oz. nadomestila zanjo. Na podlagi virov (zemljiškoknjižni izpiski in zapuščinski spisi) je razvidno, da je to vilo po Moskovičevih, ki so umrli v taborišču Auschwitz, podedoval zakoniti dedič, ki pa jo je takoj po dedovanju prodal naprej, kar pomeni, da ni bila odvzeta ali zaplenjena Judom oz. da bi zaradi neobstoja oporočnih ali zakonitih dedičev avtomatično pripadlo splošnemu ljudskemu oz. državnemu premoženju. Podrobnejša kronologija dogodkov: Leta 1931 sta Feliks in Klara Moskovič kupila nepremičnino, takrat še na naslovu Levstikova 31. Med drugo svetovno vojno so Nemci vso družino Moskovič odpeljali v koncentracijsko taborišče, kjer so leta 1944 umrli. Feliks in oba otroka (Julij in Vera), zadnja je umrla Klara Moskovič (začetek leta 1945). Komisija za ugotavljanje zločinov okupatorjev in njihovih pomagačev Slovenije je uradno ugotovila, daje Klara Moskovič, roj. Lajtner, izraelitske vere, gospodinja iz Ljubljane, umrla poslednja, zato so se nanjo prenesle dedne pravice družinskih članov. Novembra 1946 je Okrajno sodišče v Ljubljani izreklo sekvestracijo celotnega premoženja družine Moskovič na podlagi 2. člena Zakona o prenosu sovražnikovega premoženja v državno last in o sekvestraciji premoženja odsotnih oseb (Ur. 1. FLRJ št. 63/46) ter odredilo zaznambo uvedbe zaplembenega postopka v zemljiški knjigi. Premoženje je bilo decembra 1946 popisano in ocenjeno, hkrati je bil odsotnemu obsojencu v zaplembenem postopku postavljen skrbnik Ignjat Lajtner, brat pokojne Klare Moskovič. Lajtner je predlagal, da se sekvestracija ukine ter da se mu imetje dodeli v začasno upravo. Pred zapuščinsko razpravo je Mestni ljudski odbor za okrožno mesto Ljubljana – poverjenik za upravo ljudskega imetja (MLO – ULI) – poslal dopis Predsedstvu vlade LRS, ali imajo kaj proti ukinitvi sekvestracije, saj bo Ignjat Lajtner podedoval Moskovičevo premoženje. Na zapuščinski razpravi februarja 1947 je sodišče prisodilo zapuščino po Moskovič Feliksu in Moskovič Klari bratu slednje in edinemu dediču Lajtner Ignjatu, pod pogojem, da se v zemljiški knjigi izbriše zaznamba sekvestracije oziroma uvedbe zaplembenega postopka in se zaplembeni postopek ustavi. Naslednji dan je Vlada LRS sporočila MLO – ULI, naj nikakor ne predlaga ukinitve sekvestracije, temveč naj ji nasprotuje, saj se zaradi visokih državnih investicij v nepremičnino in namena, ki mu danes služi nepremičnina, pripravlja in bo verjetno v najkrajšem času vložen predlog v smislu 3. člena Zakona o ravnanju s premoženjem, ki so ga lastniki morali zapustiti med “okupacijo, in s premoženjem, ki so jim ga odvzeli okupator aU njegovi pomagači z dne 2. avgusta 1946 (Ur. list FLRJ 454/64/46). Prav tako je Vlada LRS sporočila Okrajnemu sodišču, naj iz enakih razlogov odloži prisojilo zapuščine. Enako obvestilo je dobilo Okrajno sodišče tudi od Vrhovnega sodišča LRS. Aprila 1947 je Vlada LRS obvestila MLO – ULI, da je obvestila Vrhovno sodišče LRS, slednje pa Okrajno sodišče, da umika svoj predlog, da se nepremičnina ne vrne dediču, in predlaga umik sekvestracije. Okrajno sodišče je sporočilo dediču, naj predlaga razveljavitev odločbe o sekvestraciji, saj zapustnika nista odsotna, temveč sta umrla kot žrtvi okupatoija, dedič premoženja pa je znan. Maja 1947 je Okrajno sodišče izdalo prisojili, s katerima je prisodilo zapuščmo Feliksa in Klare Moskovič Lajtner Ignjatu, ki se je kot lastnik tudi vpisal v zemljiško knjigo. Predsedstvo Vlade LRS je od Lajtnerja leta 1948 zahtevalo 600.000 Din kot refundacijo izplačanih računov za adaptacijska dela v vili na naslovu Levstikova 31. Leta 1949 je bila vila na prošnjo Rajonskega ljudskega odbora IV. ponovno ocenjena, tokrat na nižjo vrednost. Lajtner Ignjat je nepremičnino takoj po zapuščinski razpravi (dne 21.-2. 1947) prodal Kos Dani za 800.000 Din. Na podlagi kupne pogodbe je slednja dne 4. 6. 1947 na svoje ime vknjižila lastninsko pravico na zadevni nepremičnini. Avgusta 1953 se je na podlagi odločbe – akta o razlastitvi z dne 11. 8. 1953 – v zemljiški knjigi zaznamovala razlastitev nepremičnine. Razlog: “Od leta 1945 je hiša služila za reprezentančne potrebe bivšega Predsedstva vlade LRS oz. služi sedaj za potrebe izvršnega sveta Skupščine LRS. Da bi hiša še naprej služila takšnemu namenu, so potrebne večje adaptacije, združene z velikimi stroški. Teh adaptacij lastnica (Dana Kos) ni pripravljena izvršiti na svoje stroške, na drugi strani ne bi bilo gospodarsko, da bi Izvršni svet izdajal velike vsote za adaptacijo hiše, ki bi ostala v zasebni lasti. Zato je v splošnem interesu, da pride hiša z vrtom, ki je izvršnemu svetu nujno potrebna, v splošno ljudsko premoženje. Ker z lastnico ni bilo mogoče doseči sporazuma za sklenitev kupoprodajne pogodbe, je postala razlastitev nujna. Zoper to odločbo ni pritožbe, mogoč pa je upravni spor.” Septembra 1954 seje na podlagi sodbe Zveznega vrhovnega sodišča v Beogradu z dne 26. 5. 1954 Už 672/54 izbrisala zaznamba razlastitve. Mestni ljudski odbor glavnega mesta Ljubljana je dne 3L 8. 1954 izdal odločbo št. 29/53-Gr/Kj, v kateri je ugotovil, da “je bil s sodbo Zveznega vrhovnega sodišča v Beogradu razveljavljen akt o razlastitvi, ki ga je izdal Izvršni svet Ljudske skupščine LRS po svoji komisiji za administrativne zadeve, s katerim je bila odrejena v korist države in za potrebe Izvršnega sveta Ljudske skupščine LRS popolna razlastitev pod vi. št. 476, k.o. Gradiško predmestje vpisanih nepremičnin, ki so last Dane Kos. Že uvedeni razlastitveni postopek glede teh nepremičnin se takoj prekine. Odredi se izbris zaznambe razlastitve, nepremičnine se takoj vrnejo v posest in polno last Dane Kos.” Maja 1961 je Dana Kos prodala vilo (zemljišče brez stavbe je bilo leta 1960 vknjiženo kot družbena lastnina) za 12.810.030 dinarjev splošnemu ljudskemu premoženju, z vilo pa je upravljala Uprava zgradb uradov in zavodov LRS v Ljubljani. Leta 1982 se je na podlagi 5. člena Zakona o vknjižbi nepremičnin v družbeni lastnini v zemljiško knjigo vknjižil imetnik pravice uporabe Socialistična Republika Slovenija.”

   

  Feliks Moskovič, ki je leta 1944 umrl v taborišču Auschwitz, kamor je bil odpeljan s svojo družino; vir: https://www.casnik.si/kaksna-je-resnicna-usoda-moskoviceve-vile/

   

  Moskovičeva vila na Levstikovi ulici v Ljubljani, kjer je danes sedež stranke SD; vir: https://www.vecer.com/slovenija/kako-je-sd-dobila-hiso-v-levstikovi-v-ljubljani-6427562

   

  Naslovna FOTO: Moskovičeva vila na Levstikovi ulici v Ljubljani, kjer je danes sedež stranke SD; vir: https://nova24tv.si/slovenija/politika/povsem-v-slogu-salonske-levice-ultralevicar-in-proracunski-koritar-darko-strajn-tokrat-potrdil-da-je-tudi-antisemit/

  OBVEŠČANJE O OBJAVAH

  Bodite prvi obveščeni o novih objavah.

  Ne pošiljamo neželene pošte!

  Zadnje objave

  Najbolj brano zadnjih 7 dni

  JEZDECI APOKALIPSE

  ON, KI RAZDVAJA …

  POPIS KUR

  KO PORTAL 24UR.COM LAŽE O LINDAVU

  ODPRTO PISMO VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC!

  DONIRAM s kreditno ali z debetno kartico, PayPal:  ';

  Sorodne objave

  1 komentar

  1. Draga urednica, verjetno je treba povezati zadeve, da se lahko razume nekatere nerazumljivosti ali zagonetenosti v SR Slovenistan. V tem primeru je treba morda rafinirano selektivno dorazumeti Italo patriota , torej laškega domoljuba Bandlja Marka, ki ponosno rohni iz slovenskega superdemokraturnega Parlamenta nad lubimi drugo in tretjerazrednimi Slovenci in jih obsoja pred vso Evropo in pred vsem vesoljnim svetom z GOLAZNIJO za katero vemo v generalnem, da se jo na splošno in običajno v okolju Človeka uničuje tako, da se jo pospreja s fungicidi, biokili, se jih stre, pohodi in , skratka, brez trepa očesa, ubije.
   To vse skupaj bi še šlo, samo Slovenistan je posebna tvorba v kateri ljudje na položajih namenjenih varovanju Ustave , Zakonov in Reda, niti ne trepnejo s trepalnico, kaj šele, da bi ukrepali po službeni dolžnosti za katero prejemajo redno zelo visoko plačilo, ki jim ga omogoča pravno prvoklasno Ljudstvo in drugorazredno malo manj pravno zaščiteno ljudstvo. Kar je najhuje , tudi njihovi predpostavljeni, vsi po vrsti, vse do odgovornega ministra/ce niti sape ne zajamejo, ko do njih pride glas zahtev iz ljudstva
   ali glas njihovih predstavnikov.
   Zanimivo, kajneda – za vse navedene očitno velja neki drugi red in ustava, ki je, zdaj je to več kot očitno,iznad veljavne države Slovenije.
   Gre za vzporedno, nepravno, diktaturno, skorumpirano in teroristično in ukradeno kriminalno paradržavno tvorbo na čelu katere sijoče vlada Milan Kučan s svojim izbornim prestolonaslednikom Golobičem. Kako to vemo?Kako to trdimo in tako sklepamo?
   Po zaključnem total fiasku enoletnega nadprojekta KUL , ki je levajzarski projekt uničevanja legitimne slovenske vlade med najhujšo pandemijo zadnjih 700 ali več let v Evropi, je Milan povedal prvoklasnemu mediju, da on ni kriv za polomijado, pač pa je krivda za veliki poraz na Golobič Gregorju.
   Torej gre za prvo uradno priznanje kdo je drugi človek Aparthajd Kolhoz Gulaga Slovenistan, mimogrede.
   Mimogrede lahko tudi navedem, da zapisano še kako velja de facto in de jure po črki zakonov Krivosodja, ker imam podlago v izreki takratnega precednika (ne predsednika), nadtovariša Tuereka
   , ki jo je izrekel nekje v Rdečih revirjih, kjer so slovenistanski komunisti za 1.maj leta 1941 družno paradirali po mestu z okupatorskimi nacisti, wehrmachtom in Gestapom v čast delavskih razredov
   podjarmljene Slovenije in naddržave Evrope, Hitlerjeve Deutschland uber alles. Internacionalist Tuerek je namreč uradno povedal, da v Sloveniji obstajata dva svetova. Prvoklasni, elitni in gospodovalni Rdeči razred in nekje za njim tudi drugorazredni razred bedastega Ljuctva (ne ljudstva). Torej, če to izreče
   Kučanov prvoklasni glasnik Ljuctva in najverjetnejši špicen kandidat za predsednika svetovne organizacije Združenih Narodov planeta Zemlja, potem imamo kronsko pokritje za moje zgornje navedbe v tem tekstu. Več niti ne potrebujemo, kajneda?
   Manjka pa nam nekaj.
   Manjka nam, da poleg nas, ki smo nekje drugo ali tretjeklasni, torej uradno Golazen, ki se jo lahko pobija kot golazen – potrjeno z neaktivnostmi in in z nesankcioniranimi delovanji Policije, Tožilstva in Sodnikov ter njihovih najvišjih komandattov ministric in ministrov- navedeno o dejanskem stanju državnosti 1.Republike Slovenije, izve tudi Evropa in svet. Če nam na tej nalogi pomagajo tisti, ki zadeve poznajo in jih razumenjo, potem še toliko bolje. Če bo predsednik R.Srbije, g.Vučić pri tem pomagal, zelo dobrodošlo. Dobrodošlo bo, da bo svetu razodel, da fundamentalno pokvarjena Fajonka govori z razcepljenim jezikom Kače, ki je tudi simbol Hudiča, potem bo svet lažje razumel, lažje doumeval vse kar ženska iz Kučangolovbičeve izborne Elite Posvečenih iz Kučano-Roterjevega Novega nadproletarskega razreda kibernetskih Boljševikov nove dobe Svilnate velike ceste kitajskega hegemonizma in internacionalnega multiimperializma sploh počnejo na tem svetu. Nadvladujejo
   z vsemi sredstvi. Kominterne ni več. Obstaja le Xi-jinping menedžment uravnave sveta ob asistenci
   ruskega medveda lastnika hipersoničnih Kanižalov in maxi-mega podmornic z torpedi za delanje mega tsunamijev, pred katerimi ni obrambe.
   Neki davni Hitler je bejbika v primerjavi z parom Xi jinping & Putin Grozni, ki se režita družno Bidenu.
   Torej Kučan, Golobič in Roter se že davno vozijo po veliki Svilnati poti.
   Naduta agresivnost Agitprop RTV Slovenistan in Zgage, pa je največji dokaz te realnosti.
   Kaj bo tu Medžugorje povedalo svetu, draga urednica? Počak’mo, morda pride socialist Frančišek s svojo Panchamamo pogledat kaj se bo zgodilo. Uboga Fatima, ki mora to gledat.
   Najbolje, da nesem Velikonočno butaro blagoslovit našemu župniku Maksu ,da jo obesim na bajto, da me morda očuva cunamija, ki prihaja za tretjim valom Korone. Upanje mre zadnje, Mojca!

  PUSTITE KOMENTAR

  Prosim vnesite svoj komentar!
  Prosimo, vnesite svoje ime tukaj