POTVORJENO POROČILO VARUHA ČLOVEKOVIH PRAVIC IN TAROK NESPOSOBNEGA PUSTOSLEMŠKA

  Poročilo varuha 2013: https://www.varuh-rs.si/fileadmin/user_upload/pdf/lp/Devetnajsto_redno_letno_porocilo_Varuha_CP_RS_za_leto_2013.pdf   Na 91. strani začne z varuhovim obiskom forenzike, kot razlog obiska navajajo »pritožbe glede neugodnih bivalnih razmer« … niti z besedo ne omenjajo ukrepov vezanja, zaradi katerih so dejansko prišli. Obisk je bil 3. 9. 2013 (14 dni po tem, ko so me 15. 8. 2013 neupravičeno zvezali in ponaredili mojo zdravniško dokumentacijo), kot direktna … Nadaljujte z branjem POTVORJENO POROČILO VARUHA ČLOVEKOVIH PRAVIC IN TAROK NESPOSOBNEGA PUSTOSLEMŠKA